Būvprojektu meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Būvprojektu meklētājs
Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji! Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem. E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē. Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc: atbildīgā projektētāja; objekta; objekta adreses; zemes gabala grupas/grunts. Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.
Ar informāciju par būvniecības procesiem, kas uzsākti no 01.01.2020., iespējams iepazīties arī Būvniecības informācijas tīmekļa vietnē BIS (https://bis.gov.lv/buvniecibas-lietas/par-buvniecibas-procesiem)
Izskatīšanas termiņa sākums Atbildīgais projektētājs Objekts Objekta adrese Zemes gabala grupa/grunts Akcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
20.01.2022 SIA "RR Architects", Artis Roķis Izmaiņas pie 1205/2011 Autoserviss Dārzciema iela 48A 071/0143 Vēl nav akceptēts 03.02.2022
20.01.2022 Dace Ūdre Izmaiņas pie 1726/2006 Dzīvojamās un saimniecības ēkas rekonstrukcija Kokneses prospekts 31 094/0046 Vēl nav akceptēts 03.02.2022
19.01.2022 SIA "I.T.Astudija", Guntis Millers Izmaiņas pie 1212/2010 Savrupmājas jaunbūve Astras iela 15B 075/0171 Vēl nav akceptēts 02.02.2022
19.01.2022 SIA "Cita versija", Indra Sakne Izmaiņas pie 324/2014 Ēkas rekonstrukcija kafejnīcas ierīkošanai Stabu iela 3/5 020/0167 Vēl nav akceptēts 02.02.2022
14.01.2022 Jānis Stūris Izmaiņas pie pie 1254/2008 Savrupmājas rekonstrukcija Amulas iela 8 106/0539 Vēl nav akceptēts 28.01.2022
14.01.2022 Viktors Krikuns Izmaiņas pie 40/2006 mājas jaunbūve Zušu iela 3 095/2101 Vēl nav akceptēts 28.01.2022
10.01.2022 SIA "Elko arhitektūra", Sandra Makstniece Izmaiņas BV-15-793-abv/Ze Individuālā dzīvojamā māja Kalnciema iela 134 075/0276 17.01.2022 24.01.2022 2
10.01.2022 SIA "2B Arhitekt", Baiba Beķere Izmaiņas pie 472/1997 Dzīvojamā māja Zemgaļu iela 15A 115/2008 Vēl nav akceptēts 24.01.2022
10.01.2022 SIA "Elko arhitektūra", Sandra Makstniece Izmaiņas pie 145/2003 Dzīvokļu renovācija 2., 3., 4., 5. stāvā Ģertrūdes iela 27 022/0042 Vēl nav akceptēts 24.01.2022
10.01.2022 Aleksandra Drozdoviča Izmaiņas BV-17-1009-abv/V Bijušās caurbrauktuves starpstāvu pārseguma nolietojušo elementu nomaiņa Brīvības gatve 215 086/0045 Vēl nav akceptēts 24.01.2022