Būvprojektu meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Būvprojektu meklētājs
Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji! Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem. E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē. Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc: atbildīgā projektētāja; objekta; objekta adreses; zemes gabala grupas/grunts. Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.
Ar informāciju par būvniecības procesiem, kas uzsākti no 01.01.2020., iespējams iepazīties arī Būvniecības informācijas tīmekļa vietnē BIS (https://bis.gov.lv/buvniecibas-lietas/par-buvniecibas-procesiem)
Izskatīšanas termiņa sākums Atbildīgais projektētājs Objekts Objekta adrese Zemes gabala grupa/grunts Akcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
14.10.2021 SIA ''AL Projekts'', Aivars Ločmelis Izmaiņas pie 24.10.1985. būvprojekta Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Dāliju iela 22 105/24 Vēl nav akceptēts 28.10.2021
14.10.2021 SIA "Pillar architekten", Uldis Lauža Izmaiņas BV-18-881-abv/L Noliktavu kompleksa jaunbūve Maskavas iela 462, Dārziņu 1. līnija 11 125/0104, 125/5490, 125/0733 Vēl nav akceptēts 28.10.2021
14.10.2021 SIA "Arhiteh", Andris Tomsons Izmaiņas BV-15-859-abv/V Darbnīcas rekonstrukcija par 3 dzīvokļu mazstāvu dzīvojamo ēku Palīdzības iela 9/11 023/0039 Vēl nav akceptēts 28.10.2021
14.10.2021 SIA "Arhiteh", Andris Tomsons Izmaiņas BV-18-918-abv/C Ēkas Lit. 001 un pagraba Lit. 005 pārbūve Kaļķu iela 22 002/0011 Vēl nav akceptēts 28.10.2021
13.10.2021 SIA ''PILS M'', Andrejs Makoveļskis Izmaiņas pie BV-17-945-abv/Z Ēkas lit.022 pārbūve Piena ielā 13 012/80 Vēl nav akceptēts 27.11.2021
13.10.2021 SIA "Alta grupa", Tatjana Kurdjumova Dzīvojamās mājas un divu palīgēku demontāža, garāžas pārbūve un savrupmājas jaunbūve Ķiburgas iela 1 082/0084 Vēl nav akceptēts 03.11.2021
13.10.2021 SIA ''Forms'', Marija Groza Izmaiņas pie BV-21-1042-abv/V Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve un esošo ēku nojaukšana Kaukāza iela 14, Rīga 86/110 Vēl nav akceptēts 27.10.2021
13.10.2021 Inga Jerevica Izmaiņas pie 139/2011 Sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde - veco ļaužu pansionāts Akāciju iela 5 82/235 Vēl nav akceptēts 27.10.2021
12.10.2021 SIA ''Zikurāts'', Indulis Rāts Izmaiņas pie 334/2010 dzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve par viena dzīvokļa māju, jauna šķūņa būvniecība, esoša šķūņa un atejas n Drustu iela 5A 105/390 Vēl nav akceptēts 26.10.2021
11.10.2021 SIA “VVV Architecture”, Māris Lācis Izmaiņas pie 0348/2006 Dzīvojamā ēka Ģertrūdes iela 65 029/0088 Vēl nav akceptēts 25.10.2021