Būvprojektu meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Būvprojektu meklētājs
Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji! Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem. E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē. Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc: atbildīgā projektētāja; objekta; objekta adreses; zemes gabala grupas/grunts. Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.
Izskatīšanas termiņa sākums Atbildīgais projektētājs Objekts Objekta adrese Zemes gabala grupa/grunts Akcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
14.01.2021 SIA "Arhitektes Lienes Griezītes Studija", Liene Griezīte-Verpakovska Izmaiņas pie BV-18-756-abv/K dzīvojamās ēkas pārbūve Kalnciema iela 23a 060/0062 Vēl nav akceptēts 28.01.2021
14.01.2021 Normuns Babāns Izmaiņas pie BV-14-593-abv/Z savrupmājas rekonstrukcija un pirts ēkas jaunbūve Lapsukalna iela 6 113/0155 Vēl nav akceptēts 28.01.2021
14.01.2021 SIA "Arhitektes Lienes Griezītes Studija", Liene Griezīte-Verpakovska Izmaiņas pie BV-19-66-abv/K dzīvojamās ēkas pārbūve Kalnciema iela 23 060/0062 Vēl nav akceptēts 28.01.2021
13.01.2021 Jana Brice Zemes ierīcības projekts Lēvenstrauta iela 123/2367 Vēl nav akceptēts 15.02.2021
13.01.2021 SIA " 2A Projekts", Lolita Zevriņa Izmaiņas pie 532/1999 dzīvojamās ēkas daļēja pārplānošana Ģertrūdes iela 64 0300/150 Vēl nav akceptēts 27.01.2021
13.01.2021 Jana Brice Zemes ierīcības projekts Lēvenstrauta iela 123/2366 Vēl nav akceptēts 15.02.2021
12.01.2021 SIA " DESIGN M", Valda Bērziņa Izmaiņas pie BV-15-876-abv/Z dzīvojamās ēkas pārbūve Puikules iela 14A 120/0147 Vēl nav akceptēts 26.01.2021
11.01.2021 Jana Brice Zemes ierīcības projekts Lēvenstrauta iela 123/2008 Vēl nav akceptēts 11.02.2021
11.01.2021 SIA "Metrum C", Anete Geduševa-Bērziņa Zemes ierīcības projekts Skaņu iela 10, Rumbulas iela 11A 071/0822, 071/0820 Vēl nav akceptēts 11.02.2021
11.01.2021 SIA "TelPro", Artūrs Čepulis ELT Mobilo sakaru bāzes stacija Salnas iela 15 121/29697 Vēl nav akceptēts 25.01.2021