Būvprojektu meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Būvprojektu meklētājs
Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji! Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem. E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē. Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc: atbildīgā projektētāja; objekta; objekta adreses; zemes gabala grupas/grunts. Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.
Izskatīšanas termiņa sākums Atbildīgais projektētājs Objekts Objekta adrese Zemes gabala grupa/grunts Akcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
14.04.2021 SIA "3D SPACE", Dace Ūdre Izmaiņas pie BV-19-889-abv/K Dzīvojamās mājas pārbūve Dunalkas iela 8 117/0305 Vēl nav akceptēts 28.04.2021
13.04.2021 SIA Arhitektūras un celtniecības firma "SINTARH" IZmaiņas pie BV-18-973-abv/C Biroja ēkas jaunbūve ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju ? dzīvokļi Pērses iela 2A 030/0057 Vēl nav akceptēts 27.04.2021
12.04.2021 SIA "Komercveiksmes", Dēvijs Šīraks Izmaiņas pie BV-18-988-abv/V Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta noliktavas pārbūvei par pilotiekārtu angāru Aizkraukles iela 21 115/0309 Vēl nav akceptēts 26.04.2021
12.04.2021 SIA "A.S. Serviss", Kārlis Rukuts Izmaiņas pie BV-19-735-abv/Ze "'Maxima" durvju ailu izbūve Vienības gatve 113 107/0024 Vēl nav akceptēts 26.04.2021
12.04.2021 SIA "Cara Studija", Aleksejs Cars Savrupmājas jaunbūve Irbenes iela 5J 107/2382 Vēl nav akceptēts 05.05.2021
09.04.2021 Ārija Vītiņa Izmaiņas pie 502/2010 Dzīvojamā māja Stacijas iela 1 073/0402 Vēl nav akceptēts 23.04.2021
07.04.2021 SIA "Arhitektu Birojs Krasts", Renāte Truševska Izmaiņas pie BV-15-670-abv/L daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve F.Sadovņikova iela 31 039/0163 Vēl nav akceptēts 21.04.2021
06.04.2021 SIA "Prema Art", Tatjana Kotello Izmaiņas BV-16-697-abv/V Dzīvojamā māja Rotkalnu iela 11 123/2398 Vēl nav akceptēts 20.04.2021
06.04.2021 SIA "Lauder Architects", Kārlis Lauders Daudzstāvu biroju ēkas jaunbūve Miera iela 1 023/0099 Vēl nav akceptēts 27.04.2021
06.04.2021 Ingars Ēriks Erelis Izmaiņas BV-16-376-abv/Z Vienģimenes dzīvojamās mājas jaunbūve Stāvvadu iela 10A 120/2607 Vēl nav akceptēts 20.04.2021