Būvprojektu meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Būvprojektu meklētājs
Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji! Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem. E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē. Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc: atbildīgā projektētāja; objekta; objekta adreses; zemes gabala grupas/grunts. Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.
Izskatīšanas termiņa sākums Atbildīgais projektētājs Objekts Objekta adrese Zemes gabala grupa/grunts Akcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
29.10.2020 SIA Delta Kompānija Zemes ierīcības projekts Saulgriežu iela 1,3 120/1102 Vēl nav akceptēts 30.11.2020
29.10.2020 SIA "FESTOON", Olafs Ieviņš Izmaiņas pie 2705/2001 Dzīvokļa Nr.6 pārplānošana Alberta iela 2-6 019/112 Vēl nav akceptēts 12.11.2020
29.10.2020 SIA "ANK Group", Jevgeņija Kostina Izmaiņas pie BV-16-672-abv/Z Būves lit.031 pārbūve administratīvās, saimniecības telpas un darbnīcas vajadzībām. Būves lit. 024, Bukultu iela 3 014/2006 Vēl nav akceptēts 12.11.2020
29.10.2020 SIA "AR.4", Ieva Spriņģe Izmaiņas pie BV-16-497-abv/Z Savrupmāja ar saimniecības ēku Līgatnes iela 2 084/2064 Vēl nav akceptēts 12.11.2020
28.10.2020 SIA "JNK Group", Jevgeņija Kostina Izmaiņas BV-18-536-abv/Z dzīvojamās mājas jaunbūve Vecāķu prospekts 34J 120/1092 Vēl nav akceptēts 11.11.2020
28.10.2020 Ingrīda Lindenberga Izmaiņas BV-19-492-abv/K Dzīvojamās un saimniecības ēkas pārbūves projekts Kooperatīva iela 12 093/0072 Vēl nav akceptēts 11.11.2020
27.10.2020 Rimars Krieviņš Izmaiņas pie 1766/2006 dzīvojamās mājas rekonstrukcija Vētras iela 10 108/0027 Vēl nav akceptēts 10.11.2020
27.10.2020 SIA ,,CITIES PROJECTS”, Jeļena Sidorenko Izm. pie BV-18-291-abv/L Noliktavas ēkas jaunbūve (ŪK, ELT) Krustpils iela 50A 121/4159 Vēl nav akceptēts 10.11.2020
26.10.2020 SIA "Lejnieku projektēšanas birojs", Mikus Lejnieks Izmaiņas BV-19-87-abv/L Sakaru nodaļas, pasta ēkas un garāžas pārbūve Jersikas iela 12/14 044/0065 Vēl nav akceptēts 09.11.2020
26.10.2020 SIA "Bris projekts", Viktors Ugrimovs Izmaiņas BV-16-74-abv/K Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve. Esošās apbūves nojaukšana Kooperatīva iela 15 093/0375 Vēl nav akceptēts 09.11.2020