Vakances

Versija drukāšanai

Rīgas pilsētas būvvalde
reģistrācijas Nr. 90002719440
aicina pieteikties amatam uz noteiktu laiku

Juridiskās nodaļas
GALVENAIS/-Ā  JURISKONSULTS/-E, EKSPERTS/-E

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) vadītāja lēmuma projektus administratīvo pārkāpumu lietās par apstrīdētajiem Būvvaldes amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem;
 • sagatavot Būvvaldes paskaidrojuma projektus tiesai par pārsūdzētajiem Būvvaldes vadītāja lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās, kā arī atbilstoši Būvvaldes pilnvarojumam pārstāvēt Būvvaldi tiesā;
 • koordinēt Būvvaldes darbību vienotas prakses pielietošanas jomā administratīvajās lietās un administratīvo pārkāpumu lietās;
 • sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • piedalīties pašvaldības saistošo noteikumu un Būvvaldes iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā un sniegt ieteikumus par citu iestāžu sagatavoto ārējo normatīvo aktu projektiem, piedalīties darba grupās, kas izskata minētos jautājumus;
 • izvērtēt sagatavoto Būvvaldes līguma projektu tiesiskumu;
 • sniegt juridiskas konsultācijas Būvvaldes struktūrvienību darbiniekiem par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • bakalaura grāds tiesību zinātnēs;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasmes strādāt ar biroja programmatūru (MS Office) un biroja tehniku;
 • lietišķas saskarsmes spējas;
 • vēlama pieredze izsludinātā amata darba pienākumu izpildē;
 • prasmes sniegt apmeklētājiem, Būvvaldes darbiniekiem un citām personām pakalpojumu ērtā, pieklājīgā, iecietīgā un saprotamā veidā, respektējot ikviena likumiskās tiesības.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulta/-es, eksperta/-es amatam” līdz 2017. gada 28. aprīlim sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai!

Rīgas pilsētas būvvalde
reģistrācijas Nr. 90002719440
aicina pieteikties amatam uz noteiktu laiku

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas
GALVENAIS ARHITEKTS/-E – TERITORIJAS PLĀNOTĀJS/-A

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus;
 • piedalīties iesniegumu zemes ierīcības projektu izstrādei izskatīšanā;
 • sagatavot lēmumu projektus par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rīkošanu un piedalīties publiskās apspriešanas materiālu izskatīšanā un izvērtēšanā;
 • izvērtēt būvprojektus, konservācijas projektus, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma rakstus un citu būvniecības dokumentāciju saskaņā ar tiesību aktu prasībām, nesaskaņošanas gadījumā sagatavot motivētu, ar tiesību normām pamatotu lēmuma projektu par informācijas pieprasīšanu un lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu vai atteikumu;
 • piedalīties detālplānojumu darba uzdevumu un atzinumu sagatavošanā, un sagatavot darba uzdevuma projektu;
 • veikt fizisko un juridisko personu pieteikumu nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšanai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai uzskaiti un reģistrāciju Nekustamā īpašuma datu informatīvajā sistēmā;
 • izvērtēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktos arhitektūras pieminekļu un vēsturisko ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņus;
 • sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par kompetencē esošajiem jautājumiem un palīdzēt tos risināt.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība arhitektūrā;
 • atbilstoša profesionālā pieredze kultūras mantojuma aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums galvenā arhitekta/-es - teritorijas plānotāja/-as amatam” līdz 2017. gada 28. aprīlim sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai!