Rīgas pilsētas būvvaldes padome

Versija drukāšanai

Būvvaldes padome izvērtē pilsētbūvnieciski un sabiedriski nozīmīgas būvniecības ieceres, būvju metus, zemes gabalu sadalīšanas un/vai apvienošanas priekšlikumus, teritorijas plānojuma/detālplānojumu priekšlikumus un pieņem lēmumus par to virzīšanu tālākai izskatīšanai Būvvaldē vai Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā.

Padome izskata arī stratēģiskus jautājumus par normatīvo aktu un tehnisko rādītāju interpretāciju, apbūves rādītāju pielietojumu un pieļaujamās atkāpes no tiem, ja rodas dažādi viedokļi.