Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.9 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists

A. Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L. Ozola

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I.Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana;
  • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana un koku bojāšana Rīgā, Avotu ielā 41 (29. grupa, 73. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 kļavu ø 55 un 30 cm patvaļīgu nociršanu un 2 liepu ø 52 un 60 cm bojāšanu Rīgā, Avotu ielā 41 (29. grupa, 73. grunts) EUR 2803,05 (divi tūkstoši astoņi simti trīs euro pieci euro centi).

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Jaunu ielu projektēšana Rīgā, kvartālā starp Juglas, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru (92. grupa, 9005., 9999., 2427., 52., 9014., 46. grunts, 123. grupa, 48. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 21 baltalksni ø 20, 20, 21, 21, 21, 24, 24, 28, 28, 28, 28, 28, 32, 38, 38, 44 cm tajā skaitā 5 baltalkšņus ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm), 13 melnalkšņus ø 21, 25, 29, 30, 33, 33, 35, 36, 37, 38, 50, 57 cm tajā skaitā 1 divstumbru melnalksni ø 26/31 cm, 1 ozolu ø 20 cm, 1 vītolu ø 28 cm, 5 bērzus ø 32, 39, 40, 41, 53 cm, 21 papeli ø 20, 20, 20, 20, 24, 25, 25, 28, 28, 30, 30, 35, 35, 38, 40, 40, 42, 45, 50, 60 cm tajā skaitā 1 daudzstumbru papeli ø 15/16/16 cm (celma caurmērs 33 cm), 21 kļavu ø 20, 20, 22, 22, 24, 25, 25, 26, 27, 30, 30, 36 cm, tajā skaitā 1 daudzstumbru kļavu ø 20/17/17 cm (celma caurmērs 36 cm), 1 divstumbru kļavu ø 23/16 cm (celma caurmērs 34 cm), 1 divstumbru kļavu ø 22/14 cm (celma caurmērs 36 cm), 1 divstumbru kļavu ø 30/27 cm, 1 divstumbru kļavu ø 18/24 cm (celma caurmērs 33 cm), 1 daudzstumbru kļavu ø 43/18/20 cm (celma caurmērs 50 cm), 1 kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 ošlapu kļavu ø 30 cm Rīgā, kvartālā starp Juglas, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru ar kadastra numuriem Nr. 01000 092 9005, Nr. 01000 092 9999, Nr. 0100 092 2427, Nr. 0100 092 0052, Nr. 0100 123 0048, Nr. 0100 092 9014, Nr. 0100 092 0046.

2. Savrupmājas projektēšana Rīgā, Kalsnavas ielā b/n (70. grupa, 2168. grunts)
Nolemj:

par 5 liepu ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 28, 32, 32, 32 cm ciršanu Rīgā, Kalsnavas ielā b/n (70. grupa, 2168. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 01.04.2014. līdz 14.04.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 25.03.2014. Ne vēlāk kā līdz 31.03.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 31.03.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē; pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.05.2014.

3. Sporta kompleksa jaunbūve Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts)
Adresāts: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm un 3 liepas ø 39, 45, 50 cm Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts).

4. Savrupmājas fasāžu renovācija, savrupmājas rekonstrukcija un lapenes jaunbūve Rīgā, Dzintara ielā 39 (108. grupa, 124. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Dzintara ielā 39 (108. grupa, 124. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 307,34 (trīs simti septiņi euro trīsdesmit četri euro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

5. Dzīvojamo ēku lit. 001, lit. 002, lit. 003, lit. 005 un lit. 006 rekonstrukcija Rīgā, Ogļu ielā 30 (62. grupa, 120. grunts)
Adresāts: SIA „BIIG”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.03.2014.;
līdz 18.03.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par koka ciršanu Rīgā, Tīklu ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 42. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Tempļa ielā 8 (59. grupa, 69. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 gobas ø 19 cm (celma caurmērs 24 cm), ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm) un 4 kļavas ø 29, 29, 33/31/16/37/16, 11/14/36/28 (nokaltusi) cm Rīgā, Tempļa ielā 8 (59. grupa, 69. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 1937,95 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit septiņi euro deviņdesmit pieci euro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Ezermalas ielā 15D (84. grupa, 437. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.03.2014.;
pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Meža prospektā 38A (94. grupa, 173. grunts)
Adresāts: SIA „Kentprom Investments”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Meža prospektā 38A (94. grupa, 173. grunts).

3. Koka ciršana Rīgā, Aizkraukles ielā 28 (115. grupa, 191. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 egli ø 34 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 28 (115. grupa, 191. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 19,35 (deviņpadsmit euro trīsdesmit pieci euro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, Anniņmuižas bulvārī b/n (80. grupa, 2329. grunts)
Adresāts: SIA „VEIKSME VN”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „VEIKSME VN” labvēlīgu administratīvo aktu par 1 četrstumbru vītola ø 51/55/65/51 cm ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī b/n (80. grupa, 2329. grunts).

5. Koka ciršana Rīgā, Lignuma ielā 4A (97. grupa, 2107. grunts)
Adresāts: AS „Latvijas Finieris”

Nolemj:
atļaut cirst 1 trīsstumbru vītolu ø 44/67/66 cm Rīgā, Lignuma ielā 4A (97. grupa, 2107. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 322,37 (trīs simti divdesmit divi euro trīsdesmit septiņi euro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Ormaņu ielā 12 (59. grupa, 89. grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 1 papeli ø 49 cm Rīgā, Ormaņu ielā 12 (59. grupa, 89. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Zentenes ielā 25 (117. grupa, 2049. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Kurzeme”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Kurzeme” labvēlīgu administratīvo aktu par 3 egļu ø 45, 36, 51 cm ciršanu Rīgā, Zentenes ielā 25 (117. grupa, 2049. grunts).