Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.26 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p. i.

E. Biseniece

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 4 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām un pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts) un Ganu ielā b/n ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts)
Adresāts: SIA „Ziedu grupa”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 lapegli ø 32 cm, 2 ošlapu kļavas ø 13 (celma caurmērs 20 cm), ø 15 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 divstumbru bērzu ø 44/44 cm, 1 liepu ø 51 cm, 1 divstumbru ievu ø 20/20 cm, 2 bērzus ø 33, 44 cm, 1 papeli ø 75 cm Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts); ø 20–50 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā b/n un Lielvārdes ielā 140 (71. grupa, 2753., 2752., 217. grunts);
1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Ganu ielā b/n (ielas sarkanajās līnijās, 18. grupa, 2099. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 5105,27 EUR (pieci tūkstoši pieci euro, divdesmit septiņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Motociklu tirdzniecības salona un servisa projektēšana Rīgā, Čiekurkalna 1. garā līnijā 27 (87. grupa, 119. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 divstumbru bērzu ø 20/15 cm (celma caurmērs 35 cm) un 1 liepu ø 41 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. garajā līnijā 27 (87. grupa, 119. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 499,43 EUR (četri simti deviņdesmit deviņi euro, četrdesmit trīs centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Koku ciršana Rīgā, Dunalkas ielā 11 (117. grupa, 53. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2014.;
līdz 20.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 zirgkastaņas ø 57 cm un 1 ozola ø 80 cm ciršanu un arhitekta izstrādātu ģenerālplāna skici vai citus dokumentus, kas ilustrē projektējamā piebraucamā ceļa risinājumu Rīgā, Dunalkas ielā 11 (117. grupa, 53. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Administratīvās ēkas (lit. 006) un caurlaides ēkas (lit. 008) rekonstrukcija par pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādi „Pētnieku darbnīca” Rīgā, Juglas krastmalā 1 (92. grupa, 2181. grunts)
Adresāts: SIA „Nature Cure Baltics”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.08.2014.;
līdz 05.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 bērza ø 48 cm, 1 kļavas ø 50/40 cm un 1 liepas ø 40/36 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Juglas krastmalā 1 (92. grupa, 2181. grunts);
pēc nepieciešamā dokumenta saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra būvniecība Rīgā, Jelgavas ielā 1 (54. grupa, 2005. grunts)
Adresāts: Latvijas Universitāte, PS „LNK INDUSTRIES GROUP”

Nolemj:
atļaut cirst 3 bērzus ø 46, 48/38, 33 cm Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (54. grupa, 48. grunts), pie Jelgavas ielas 1 (54. grupa, 2005. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 591,63 EUR (pieci simti deviņdesmit viens euro, sešdesmit trīs centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Juglas ielā 29 (124. grupa, 2045. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Austrums–1”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.08.2014.;
līdz 31.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Juglas ielā 29 (124. grupa, 2045. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Kvēles ielā 15 k-3 (124. grupa, 2042. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Austrums–1”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.08.2014.;
līdz 31.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Kvēles ielā 15 k-3 (124. grupa, 2042. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koku ciršana Rīgā, Ropažu ielā 28 (86. grupa, 2036. grunts)
Adresāts: SIA ”RBSSKALS Serviss”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.08.2014.;
līdz 31.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Ropažu ielā 28 (86. grupa, 2036. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koku ciršana Rīgā, Raunas ielā 43B (89. grupa, 2044. grunts), Rīgas 167. pirmskolas izglītības iestādes teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 32 cm, 1 liepu ø 40 cm, 5 ošlapu kļavas ø 38, 52, 40, 40, 56 cm Rīgā, Raunas ielā 43B (89. grupa, 2044. grunts), Rīgas 167. pirmskolas izglītības iestādes teritorijā;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Kokles ielā 4 (57. grupa, 14. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 egli ø 36 cm Rīgā, Kokles ielā 4 (57. grupa, 14. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Slokas ielā 35 (60. grupa, 72. grunts)
Adresāts: SIA „Hergensoresinvest”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 4 kļavas ø 28, 24/44/47, 40/49, 39/55 cm Rīgā, Slokas ielā 35 (60. grupa, 72. grunts);
atļaut cirst 3 kļavas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 23 cm Rīgā, Slokas ielā 35 (60. grupa, 72. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 245,86 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, astoņdesmit seši centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Matīsa ielā 133/135 (38. grupa, 7. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 2 papeles ø 68 un 100 cm Rīgā, Matīsa ielā 133/135 (38. grupa, 7. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 764,94 EUR (septiņi simti sešdesmit četri euro, deviņdesmit četri centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 39 (55. grupa, 94. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 76 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 39 (55. grupa, 94. grunts).

9. Koku ciršana Rīgā, Dikļu ielā 37 (105. grupa, 88. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 kalstošu egli ø 51 cm, 2 kļavas ø 54, 70 cm Rīgā, Dikļu ielā 37 (105. grupa, 88. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 611,03 EUR (seši simti vienpadsmit euro, trīs centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.