Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.25 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 8 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 5 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Teritorijas labiekārtošana-stāvlaukuma izveide Rīgā, Kristapa ielā b/n (60. grupa, 2080. grunts)
Adresāts: AS „LATVIJAS INVESTĪCIJAS”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.08.2014.;
līdz 17.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 bērza ø 38 cm un 1 gobas ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm) ciršanu Rīgā, Kristapa ielā b/n (60. grupa, 2080. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Viesnīcas ēkas jaunbūve Rīgā, Krogus ielā 1 (61. grupa, 55. grunts)
Adresāts: SIA „D.N.H.”, SIA „5.iela”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 5 liepas ø 70, 78, 62, 41, 58 cm, 7 kļavas ø 58, 40, 24, 42, 18 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 29 cm un 1 ievu ø 26 cm Rīgā, Krogus ielā 1 (61. grupa, 55. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 4686,94 EUR (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro deviņdesmit četri centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves 1. kārta Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts)
Adresāts: Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, SIA „SARMA & NORDE Arhitekti”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 melno plūškoku ø 14/15 cm (celma caurmērs 43 cm), 3 liepas ø 45, 35, 37 cm, 2 piramidālās papeles ø 40, 29 cm, 1 egli ø 30 cm, 1 bērzu ø 56 cm un 1 gobu ø 49 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts);
2 liepas ø 58, 40 cm Ventspils ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 2456,34 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit seši euro trīsdesmit četri centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Tenisa kortu jaunbūve Rīgā, Vaidavas ielā 4 (70. grupa, 2065. grunts)
Adresāts: SIA „Konkordija-AB”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Vaidavas ielā 4 (70. grupa, 2065. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro sešdesmit centi);līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

5. Ēkas rekonstrukcija un biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Senču ielā 4 (26. grupa, 2014. grunts)
Adresāts: SIA „Indrānu investments”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm) un 1 vilkābeli ø 23 cm Rīgā, Senču ielā 4 (26. grupa, 2014. grunts).

6. Sporta kompleksa jaunbūve Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts)
Adresāts: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm un 3 liepas ø 39, 45, 50 cm Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1476,94 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit seši euro deviņdesmit četri centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

7. Zaudējumu atlīdzības noteikšana par koku ciršanu Ziedoņdārza teritorijas revitalizācijas projekta īstenošanai Rīgā, Aleksandra Čaka ielā b/n (34. grupa, 186. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 Eiropas lapegli ø 37 cm, 3 lapegles ø 16, 16, 18 cm (celma caurmēri 22, 22, 24 cm), 19 asās egles ø 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19 (celmu caurmēri 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24 cm), 20, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 26, 29, 29 cm, 2 parastos ozolus ø 32, 36 cm, 2 parastās zirgkastaņas ø 40, 20 cm, 4 parastās liepas ø 16/10 (celma caurmērs 32 cm), 33, 34, 35 cm, 1 platlapu liepu ø 31 cm, 1 Holandes liepu ø 44 cm, 8 purva bērzus ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 22, 22, 31, 31, 34, 34, 47 cm, 1 parasto ievu ø 16/10 cm (celma caurmērs 28 cm) un 3 vilkābeles ø 18, 18, 17/10 cm (celmu caurmēri 23, 23, 32 cm) Rīgā, Aleksandra Čaka ielā b/n (34. grupa, 186. grunts).

8. Zaudējumu atlīdzības noteikšana par koku ciršanu Grīziņkalna parka teritorijas revitalizācijas projekta īstenošanai Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 15 parastās kļavas ø 31, 33, 35, 35, 39, 45, 55, 43/48, 24/20, 15/29, 31/22, 30/23/33, 31/33/27, 42/30/20/16, 33/26/37/17 cm, 1 parasto ozolu ø 25 cm, 1 Lēdebūra lapegli ø 23 cm, 2 parastos ošus ø 24, 25 cm, 6 parastās liepas ø 20, 21, 34, 37, 60, 39/42 cm, 1 Holandes liepu ø 46/40 cm, 2 purva bērzus ø 32, 33 cm, 1 vienkrāsas baltegli ø 20 cm, 3 Pensilvānijas ošus ø 38, 46, 61cm, 1 parasto gobu ø 20/18 cm, 1 Zviedrijas pīlādzi ø 18 cm (celma caurmērs 23 cm), 2 papeles ø 23,55 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Dzelzceļa pieejas pie parka „Kundziņsala” izbūve ar dzelzceļa tiltiem pār Sarkandaugavas caurteci Rīgā, Kundziņsalā b/n (96. grupa, 2006. grunts)
Adresāts: Rīgas brīvostas pārvalde

Nolemj:
par 20 vītolu ø 32/35, 25/25, 17, 17, 17, 17, 20, 20, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 24, 28, 28, 32, 40, 40 cm, 4 blīgznu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 25, 40, 40 cm, 5 bērzu ø 20, 20, 20, 25, 25 cm, 14 papeļu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 20, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 28, 28, 32 cm, 6 baltalkšņu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 21, 21, 21, 26, 26 cm Rīgā, Kundziņsalā b/n (96. grupa, 2006. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 29.07.2014. līdz 11.08.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 22.07.2014. Ne vēlāk kā līdz 28.07.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 28.07.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.08.2014.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Ventspils ielā 6 (56. grupa, 12. grunts)
Adresāts: SIA „ARMOSTIL”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 36/12/24/29/32/16, 26/19/29/25/33/21/20 cm, 1 gobu ø 74/72/38 cm un 1 melnalksni ø 40 cm Rīgā, Ventspils ielā 6 (56. grupa, 12. grunts);
atļaut cirst 12 ošlapu kļavas ø 32, 18 (celma caurmērs 23 cm), 21, 23, 20, 22, 19 (celma caurmērs 23 cm), 39, 24, 20, 33, 23/24 cm, 5 kļavas ø 27/23/16, 26, 23, 15 (celma caurmērs 20 cm), 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 2 gobas ø 26/26, 24 cm un 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Ventspils ielā 6 (56. grupa, 12. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1235,27 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit pieci euro divdesmit septiņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koku ciršana Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.08.2014.;
par 17 kļavu ø 13/26 (celma caurmērs 22 cm), 22, 15 (celma caurmērs 22 cm), 20, 22/22, 31/36, 16/18 (celma caurmērs 34 cm), 10/15/18 (celma caurmērs 44 cm), 20, 22, 25, 28, 22/24, 30/32/42, 25, 16 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 2 ošlapu kļavu 14/16/18 (celma caurmērs 30 cm), 34 cm, 4 bērzu ø 32, 42, 45, 34 cm, 1 gobas ø 46 cm, 1 vītola ø 107 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 08.07.2014. līdz 21.07.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.07.2014. Ne vēlāk kā līdz 07.07.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 07.07.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koku ciršana Rīgā, Puikules ielā 3, daļā „B”(120. grupa, 34. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 5 liepas ø 20, 20, 25, 20, 20 cm Rīgā, Puikules ielā 3, daļā „B” (120. grupa, 34. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 478,09 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro deviņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Koku ciršana Rīgā, Daugavpils ielā b/n (39. grupa, 10. grunts)
Adresāts: Rīgas Austrumu izpilddirekcija

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.08.2014.;
līdz 04.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 3 robīniju ø 22, 27, 29 cm ciršanu Rīgā, Daugavpils ielā b/n (39. grupa, 10. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Koku ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 44/46 (30. grupa, 26. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 31, 37 cm un 3 liepas ø 41, 51, 55 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 44/46 (30. grupa, 26. grunts).