Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.18 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists

A. Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana;
  • 11 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 6 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;
  • 1 papildus jautājums par koku ciršanu būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Katlakalna ielā 11C (121. grupa, 2279. grunts)
Adresāts: SIA „Schenker”

Nolemj:

uzlikt par pienākumu SIA „Schenker” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 bērzu ø 16, 16 cm (celmu caurmēri 20 un 23 cm) patvaļīgu nociršanu Rīgā, Katlakalna ielā 11C (121. grupa, 2279. grunts) 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro seši centi).

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Tirdzniecības centra MAXIMA X papildus stāvlaukuma būvniecības iecere Rīgā, Dammes ielā 35 (80. grupa, 796. grunts)
Adresāts: SIA „Pavos”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 priedi ø 50 cm Rīgā, Dammes ielā 35 (80. grupa, 796. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 426,86 EUR (četri simti divdesmit seši euro astoņdesmit seši centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

2. Dzīvojamo ēku lit. 001, lit. 002, lit. 003, lit. 005 un lit. 006 rekonstrukcija Rīgā, Ogļu ielā 30 (62. grupa, 120. grunts)
Adresāts: SIA „BIIG”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst:
1 kļavu ø 33 cm Rīgā, Tīklu ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 42. grunts);
1 papeli ø 101 cm Rīgā, Ogļu ielā 30 (62. grupa, 120. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1566,58 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit seši euro piecdesmit astoņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar biroju telpām 1. stāvā jaunbūve Rīgā, Vēja ielā 29 (53. grupa, 138. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 5 kļavas ø 29, 18/17 (celma caurmērs 30 cm), 29/30, 29, 32 cm, 1 bērzu ø 47 cm un 1 gobu ø 26 cm Rīgā, Vēja ielā 29 (53. grupa, 138. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1993,44 EUR (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit trīs euro četrdesmit četri centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr. 1944/675/PV rekultivācija” projektēšana Rīgā, Augusta Deglava ielā b/n, Lielvārdes ielā 140 (71. grupa, 2753., 2752., 217. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
par 34 bērzu ø 20-50 cm, 1 papeles ø 75 cm, 282 apšu ø 20-50 cm, 35 daudzstumbru vītolu ø 20-50 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā b/n un Lielvārdes ielā 140 (71. grupa, 2753., 2752., 217. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 07.05.2014. līdz 19.05.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 29.04.2014. Ne vēlāk kā līdz 06.05.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 06.05.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.06.2014.

5. Rūpniecības preču veikala „Krūza” rekonstrukcija Rīgā, Vaidavas ielā 9A (70. grupa, 2079. grunts)
Adresāts: SIA „Krūza”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 zirgkastaņu ar ø 35/32 cm Rīgā, Vaidavas ielā 9A (70. grupa, 2079. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 571,99 EUR (pieci simti septiņdesmit viens euro deviņdesmit deviņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

6. Ražošanas ēkas rekonstrukcija par viesnīcu (viesu namu) Rīgā, Ganību dambī 31 (13. grupa, 166. grunts)
Adresāts: SIA „ORLEON”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Ganību dambī 31 (13. grupa, 166. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 183,55 EUR (viens simts astoņdesmit trīs euro piecdesmit pieci centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve un ēkas lit. 001 rekonstrukcija Rīgā, Veru ielā 4 (11. grupa, 24. grunts)
Adresāts: SIA „Bauskas 166”

Nolemj:
par 5 papeļu ø 80, 70, 80, 80, 80 cm ciršanu Rīgā, Veru ielā 4 (11. grupa, 24. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 09.06.2014. līdz 20.06.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.06.2014. Ne vēlāk kā līdz 06.06.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 06.06.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.07.2014.

8. Izmaiņas slimnīcas rekonstrukcijas projektēšanā Rīgā, Tallinas ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 8. grunts) pie J. Asara ielas 3 (37. grupa, 5. grunts)
Adresāts: SIA „Medicīnas sabiedrība ARS”

Nolemj:
par 1 liepas ø 44 cm ciršanu Rīgā, Tallinas ielas sarkano līniju robežās (37. grupa, 8. grunts) pie J. Asara ielas 3 (37. grupa, 5. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 20.05.2014. līdz 02.06.2014.;
koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.05.2014. Ne vēlāk kā līdz 19.05.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.06.2014.

9. Ražotnes slodzes palielināšanas projektēšana Rīgā, Granīta ielā 24, Rumbulā, Stopiņu novadā
Adresāts: SIA „BSW Latvia”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst:
2 kļavas ø 39, 16/12 cm (celma caurmērs 31 cm) Rīgā, Krustpils ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9035. grunts);
1 kļavu ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 ošlapu kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 23 cm) un 4 blīgznas ø 20, 20, 20, 22 cm Rīgā, Granīta ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9006. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1038,13 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit astoņi euro trīspadsmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

10. Savrupmājas projektēšana Rīgā, Kalsnavas ielā b/n (70. grupa, 2168. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 5 liepas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 28, 32, 32, 32 cm Rīgā, Kalsnavas ielā b/n (70. grupa, 2168. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1212,28 EUR (viens tūkstotis divi simti divpadsmit euro divdesmit astoņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

11. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves (pie ielas), dzīvojamās ēkas lit. 001 rekonstrukcijas (pagalmā) projektēšana Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Stabu 80”

Nolemj:
par 3 ozolu ø 52, 41, 33 cm, 1 zirgkastaņas ø 28 cm, 1 liepas ø 30 cm un 4 bērzu ø 44, 42, 31, 25 cm ciršanu Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 10.06.2014. līdz 25.06.2014.;
koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.06.2014. Ne vēlāk kā līdz 09.06.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koka ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 09.06.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
koka ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 09.06.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts) un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.07.2014.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Mārupītes caurtekas rekonstrukcija Rīgā, Spirgus ielā starp Zemītes un Kantora ielām (75. grupa, 2230., 9004., 2229. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.06.2014.;
līdz 03.06.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamiem īpašumiem zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā par 2 kļavu ø 31, 19 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Spirgus ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 2230. grunts) un 1 vītola ø 27 cm, 2 kļavu ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 18 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Zemītes ielā 2 (75. grupa, 86. grunts) ciršanu un informāciju par koku ciršanas plānoto finansēšanu;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Bērzlapu ielā 25 (107. grupa, 194. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 ievu ø 22 cm Rīgā, Bērzlapu ielā 25 (107. grupa, 194. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 50,09 EUR (piecdesmit euro deviņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koku ciršana Rīgā, Kalnciema ielā 89A (76. grupa, 373. grunts)
Adresāts: Aleksejs Durandins, SIA „ED”

Nolemj:
atļaut cirst 3 liepas ø 42, 38, 41 cm Rīgā, Kalnciema ielā 89A (76. grupa, 373. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 550,93 EUR (pieci simti piecdesmit euro deviņdesmit trīs centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Koku ciršana Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departaments

Nolemj:
par 17 kļavu ø 13/26 (celma caurmērs 22 cm), 22, 15 (celma caurmērs 22 cm), 20, 22/22, 31/36, 16/18 (celma caurmērs 34 cm), 10/15/18 (celma caurmērs 44 cm), 20, 22, 25, 28, 22/24, 30/32/42, 25,16 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 2 ošlapu kļavu 14/16/18 (celma caurmērs 30 cm), 34 cm, 4 bērzu ø 32, 42, 45, 34 cm, 1 gobas ø 46 cm, 1 vītola ø 107 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 09.06.2014. līdz 20.06.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.06.2014. Ne vēlāk kā līdz 06.06.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 06.06.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.07.2014.

4. Koku ciršana Rīgā, Rēznas ielā 14 (71. grupa, 150. grunts)
Adresāts: SIA „Negocio”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 4 vītolus ø 87, 73/95, 102, 116 cm Rīgā, Rēznas ielā 14 (71. grupa, 150. grunts);
atļaut cirst 1 slīpu vītolu ø 68 cm, 1 kalstošu papeli ø 62 cm Rīgā, Rēznas ielā 14 (71. grupa, 150. grunts) un 1 slīpu, kalstošu vītolu ø 57 cm Rīgā, Rēznas ielā 14 (71. grupa, 150. grunts) Vestienas ielas tuvumā;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 167,19 EUR (viens simts sešdesmit septiņi euro deviņpadsmit centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana Rīgā, Matīsa ielā 141 (38. grupa, 4. grunts)
Nolemj:

par 1 zirgkastaņas ø 59 cm ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 141 (38. grupa, 4. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 10.06.2014. līdz 25.06.2014.;
koka ciršanas ierosinātājiem publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.06.2014. Ne vēlāk kā līdz 09.06.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koka ciršanas ierosinātājiem ne vēlāk kā līdz 09.06.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.07.2014.

6. Koka ciršana Rīgā, Spirgus ielā b/n (75. grupa, 2230. grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 97 cm Rīgā, Spirgus ielā b/n (75. grupa, 2230. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

PAPILDUS JAUTĀJUMS PAR KOKU CIRŠANU BŪVNIECĪBAS NOLŪKĀ

1. Dzelzceļa pieejas pie parka „Kundziņsala” izbūve ar dzelzceļa tiltiem pār Sarkandaugavas caurteci Rīgā, Kundziņsalā b/n (96. grupa, 2006. grunts)
Adresāts: Rīgas brīvostas pārvalde

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.06.2014.;
pēc Rīgas domes priekšsēdētāja lēmuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.