Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.15 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists

A. Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana
  • 11 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Zolitūdes ielā 55 (93. grupa, 211. grunts) un Rīgā, Zolitūdes ielā b/n (93. grupa, 209. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 28 blīgznu (pūpolvītols) ar celma caurmēru 25/26/32, 29, 39, 23, 21, 22, 30, 32, 27, 22, 29, 26, 30, 24, 32, 24, 24, 24, 24, 23, 29, 36, 26, 25, 30, 35, 25, 40 cm un 14 melnalkšņu ar celma caurmēru 29, 28, 29, 31, 40, 21, 26, 29, 29, 26, 36, 25, 21, 28 cm Rīgā, Zolitūdes ielā 55 (93. grupa, 211. grunts) un 2 blīgznu (pūpolvītols) ar celma caurmēru 28, 23 cm Rīgā, Zolitūdes ielā b/n (93. grupa, 209. grunts) patvaļīgu nociršanu 3383,01 EUR (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro viens cents).

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Tirdzniecības centra projektēšana Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (122. grupa, 2131. grunts)
Adresāts: SIA „Pillar 6”

Nolemj:
nepieciešams rīkot būvieceres publisko apspriešanu arī plānoto koku – 5 ozolu ø 37, 15 (celma caurmērs 25 cm), ø 15 (celma caurmērs 20 cm), ø 15 (celma caurmērs 20 cm), ø 20 cm, 2 bērzu ø 35, 36 cm, 3 daudzstumbru papeļu ø 48/47, 17/16/16 (celma caurmērs 23 cm), 25/15 cm (celma caurmērs 35 cm), 2 zirgkastaņu ø 23/20, 25 cm, 5 ošlapu kļavu ø 17/20 (celma caurmērs 35 cm), 25/25/23, 23/20, 20/20/15 (celma caurmērs 35 cm), 16/25 cm (celma caurmērs 36 cm) ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (122. grupa, 2131. grunts) kā arī 1 liepas ø 30 cm Sergeja Eizenšteina ielas sarkanajās līnijās (122. grupa, 9999. grunts) ciršanai;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē vai pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas, pasūtītājam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegumu un ģenerālplāna skici jautājuma atkārtotai izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.07.2014.

2. Motociklu tirdzniecības salona un servisa projektēšana Rīgā, Čiekurkalna 1. garā līnijā 27 (87. grupa, 119. grunts)
Nolemj:

par 1 divstumbru bērza ø 20/15 cm (celma caurmērs 35 cm) un 1 liepas ø 41 cm ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. garajā līnijā 27 (87. grupa, 119. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 27.05.2014. līdz 09.06.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.05.2014. Ne vēlāk kā līdz 26.05.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 18;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 26.05.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.07.2014.

3. Viesnīcas projektēšana Rīgā, Mārstaļu ielā 32 (3. grupa, 2054. grunts), Minsterejas ielā b/n (3. grupa, 60. grunts), 11. novembra krastmalā 33 (3. grupa, 39. grunts) un Trauksmes ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 61., 2055. grunts)
Adresāts: SIA „MV Hotels”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.05.2014.;
līdz 12.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 bērza ø 38 cm ciršanu Rīgā, Trauksmes ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 61. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Ziedoņdārza teritorijas revitalizācijas projektēšana Rīgā, Aleksandra Čaka ielā b/n (34. grupa, 186. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.05.2014.;
pēc objekta apsekošanas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Grīziņkalna parka teritorijas revitalizācijas projektēšana Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.05.2014.;
pēc objekta apsekošanas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Sporta kompleksa jaunbūve Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts)
Adresāts: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2014.;
līdz 20.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts) un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Savrupmājas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Šķirotavas ielā 2 (121. grupa, 2620. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 kļavas ø 48, 13/13/15/19 cm (celma caurmērs 47 cm) Rīgā, Šķirotavas ielā 2 (121. grupa, 2620. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 682,98 EUR (seši simti astoņdesmit divi euro deviņdesmit astoņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

8. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšana Rīgā, Miera ielā 8 (23. grupa, 61. grunts)
Adresāts: SIA „Karolīne”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Miera ielā 8 (23. grupa, 61. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 458,88 EUR (četri simti piecdesmit astoņi euro astoņdesmit astoņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

9. Mācību trases ar mācību ēku jaunbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 108. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 19 blīgznas ø 21/16/21 (celma caurmērs 49 cm), 20, 22, 22, 15 (celma caurmērs 29 cm), 22, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 30, 17 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 42/26/22/18 (celma caurmērs 62 cm), 27/22, 29, 22, 25/19/19/19 (celma caurmērs 69 cm), 33/34/42/42, 25, 47 cm, 4 bērzus ø 32, 23, 21, 17 cm (celma caurmērs 24 cm) un 1 papeli ø 37/38 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 108. grunts).
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 3275,77 EUR (trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro septiņdesmit septiņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

10. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar biroju telpām 1. stāvā jaunbūve Rīgā, Vēja ielā 29 (53. grupa, 138. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.05.2014.;
līdz 30.04.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 5 kļavu ø 29, 18/17 (celma caurmērs 30 cm), 29/30, 29, 32 cm, 1 bērza ø 47 cm un 1 gobas ø 26 cm ciršanu Rīgā, Vēja ielā 29 (53. grupa, 138. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

11. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām un pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts) un Ganu ielā b/n ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts)
Adresāts: SIA „Ziedu grupa”

Nolemj:
par 1 lapegles ø 32 cm, 2 ošlapu kļavu ø 13 (celma caurmērs 20 cm), ø 15 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 divstumbru bērza ø 44/44 cm, 1 liepas ø 51 cm, 1 divstumbru ievas ø 20/20 cm, 2 bērzu ø 33, 44 cm, 1 papeles ø 75 cm ciršanu Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts) un 1 bērza ø 25 cm ciršanu Ganu ielā b/n ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 27.05.2014. līdz 09.06.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.05.2014. Ne vēlāk kā līdz 26.05.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 18;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 26.05.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.07.2014.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Poruka ielā 2 (94. grupa, 111. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 priedi ø 22 cm Rīgā, Poruka ielā 2 (94. grupa, 111. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro septiņpadsmit centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koku ciršana Rīgā, Brīvības gatvē 425 (91. grupa, 430. grunts)
Adresāts: Laivu un garāžu īpašnieku kooperatīva sabiedrība „Nāra”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2014.;
līdz 20.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 papeles ø 61 cm un 2 liepu ø 24, 27 cm ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 425 (91. grupa, 430. grunts), jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koku ciršana Rīgā, Viestura prospektā 81 (95. grupa, 2121. grunts)
Adresāts: AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Nolemj:
atļaut cirst 2 bērzus ø 22, 25 cm Rīgā, Viestura prospektā 81 (95. grupa, 2121. grunts) 110 kV elektrolīnijas Nr. 218 Mežaparks – Mīlgrāvis aizsargjoslas teritorijā;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro nulle centu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, Dzelzavas ielā 39A (70. grupa, 2470. grunts)
Adresāts: SIA „TACITO”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 39A (70. grupa, 2470. grunts).

5. Koku ciršana Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 449. grunts)
Adresāts: SIA „EKE-Latvia”

Nolemj:
atļaut cirst 40 melnalkšņus ø 43, 42, 30, 37, 29, 29, 17 (celma caurmērs 23 cm), 43, 46, 44, 38, 30/40/14/13 (celma caurmērs 65 cm), 34/36/40, 28, 40, 15/40 (celma caurmērs 52 cm), 36/30/16/32/28, 21, 40, 32, 30, 26, 46, 15 (celma caurmērs 22 cm), 40, 24, 40, 35/34, 17/17 (celma caurmērs 32 cm), 44/10 (celma caurmērs 56 cm), 36/29, 23, 30/24, 23, 37, 40, 40/35, 30/32, 47, 36 cm Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 449. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 8209,40 EUR (astoņi tūkstoši divi simti deviņi euro četrdesmit centu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Ārlavas ielā 8 (55. grupa, 106. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 vītolu ø 53 cm Rīgā, Ārlavas ielā 8 (55. grupa, 106. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 96,53 EUR (deviņdesmit seši euro piecdesmit trīs centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana Rīgā, Gramzdas ielā 76 (99. grupa, 471. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 61 cm Rīgā, Gramzdas ielā 76 (99. grupa, 471. grunts).

8. Koku ciršana Rīgā, Kalnciema ielā 89A (76. grupa, 373. grunts)
Adresāts: SIA „ED”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.05.2014.;
līdz 07.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 4 liepu ø 58, 42, 38, 41 cm ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 89A (76. grupa, 373. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Koku ciršana Rīgā, Kleistu ielā 25 (80. grupa, 773. grunts)
Adresāts: AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2014.;
līdz 16.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 2 bērzu ø 46, 44 cm, 1 vītola ø 53 cm, 1 egles ø 22 cm, 2 ozolu ø 22, 31 cm ciršanu un būveksperta slēdzienu par 1 ozola ø 31 cm ietekmi uz ēku lit. 001 Rīgā, Kleistu ielā 25 (80. grupa, 773. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koka ciršana Rīgā, Vaidelotes ielā 3 (67. grupa, 274. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 59 cm Rīgā, Vaidelotes ielā 3 (67. grupa, 274. grunts).