Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.13 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists

A. Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p. i.;

E. Biseniece

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L. Ozola

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana;
  • 9 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 11 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Atlantijas ielā 27 (111. grupa, 904. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas Universālais termināls”

Nolemj:
uzlikt par pienākumu SIA „Rīgas Universālais termināls” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 8 bērzu ø 20/20/20, 25, 30, 35, 35, 40, 45, 60 cm patvaļīgu nociršanu Rīgā, Atlantijas ielā 27 (111. grupa, 904. grunts) EUR 939,08 (deviņi simti trīsdesmit deviņi euro astoņi centi).

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Noliktavas telpu rekonstrukcija Rīgā, Rāmuļu ielā 3 (14. grupa, 116. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst:
2 ozolus ø 23 un 27 cm Rīgā, Rāmuļu ielā 3 (14. grupa, 116. grunts); 1 pīlādzi ø 20 cm, 1 osi ø 38 cm un 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Rāmuļu ielas sarkano līniju robežās (14. grupa, 9999. grunts) pie Rāmuļu ielas 3 (14. grupa, 116. grunts).

2. Ražošanas ēkas rekonstrukcija par viesnīcu (viesu namu) Rīgā, Ganību dambī 31 (13. grupa, 166. grunts)
Adresāts: SIA „ORLEON”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.05.2014.;
līdz 07.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Ganību dambī 31 (13. grupa, 166. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Veikala jaunbūve Rīgā, Ropažu ielā 69 (86. grupa, 163. grunts)
Adresāts: SIA „I un A gultņi”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Ropažu ielā 69 (86. grupa, 163. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 179,28 (viens simts septiņdesmit deviņi euro divdesmit astoņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Rūpniecības preču veikala „Krūza” rekonstrukcija Rīgā, Vaidavas ielā 9A (70. grupa, 2079. grunts)
Adresāts: SIA „Krūza”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.05.2014.;
līdz 07.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Vaidavas ielā 9A (70. grupa, 2079. grunts);
organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu Rīgā, Vaidavas ielā 9A (70. grupa, 2079. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Noliktavu ēkas ar ražošanas un biroja telpām jaunbūve un esošās apbūves nojaukšana Rīgā, Bukaišu ielā 1 (73. grupa, 96. grunts)
Adresāts: SIA „AMALVA BALTIJA”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 robīniju ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 34 bērzus ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 26, 17 (celma caurmērs 25 cm), 24, 17 (celma caurmērs 24 cm), 26, 26, 14 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 26, 23, 46, 30, 28, 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 25, 18 (celma caurmērs 26 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 30 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 26, 26, 26, 23, 17 (celma caurmērs 23 cm), 17 cm (celma caurmērs 26 cm), 1 papeli ø 30 cm, 1 vītolu ø 36/19 cm (celma caurmērs 43 cm), 1 blīgznu ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 4 kļavas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 2 zirgkastaņas ø 37, 45 cm, 1 liepu ø 23 cm un 1 priedi ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Bukaišu ielā 1 (73. grupa, 96. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 5171,09 (pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit viens euro deviņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

6. Tirdzniecības centra MAXIMA X papildus stāvlaukuma būvniecības iecere Rīgā, Dammes ielā 35 (80. grupa, 796. grunts)
Adresāts: SIA „Pavos”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2014.;
līdz 25.04.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 priedes ø 50 cm ciršanu Rīgā, Dammes ielā 35 (80. grupa, 796. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Divu savrupmāju un palīgēkas jaunbūve Rīgā, Ģipša ielā 6 (62. grupa, 24. grunts)
Nolemj:

līdz 22.04.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 gobas ø 38 cm ciršanu Rīgā, Ģipša ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 9007. grunts);
pēc dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 gobas ø 38 cm ciršanu Rīgā, Ģipša ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 9007. grunts), iesniegšanas par 7 liepu ø 23, 36, 45/43, 36/33/31, 26, 22/31/22/27/31, 25 cm, 1 oša ø 45 cm, 1 divstumbru ošlapu kļavas ø 24/22 cm Rīgā, Ģipša ielā 6 (62. grupa, 24. grunts) un 1 gobas ø 38 cm Rīgā, Ģipša ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 9007. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 29.04.2014. līdz 14.05.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 22.04.2014. Ne vēlāk kā līdz 28.04.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.06.2014.

8. Dvīņu māju jaunbūve Rīgā, Jūrkalnes ielā 50A (99. grupa, 2149. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2014.;
līdz 17.04.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu otra zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 oša ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm) ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 50A (99. grupa, 2149. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Sējas ielā b/n (106. grupa, 2258. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2014.;
līdz 25.04.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 2 kļavu ø 33 (nokaltusi), 38 cm ciršanu Rīgā, Sējas ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 2398. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Ēku lit. 002, lit. 003, lit. 005, lit. 006, lit. 007, lit. 008 nojaukšana, ēkas lit. 001 konservācija Rīgā, Zaļajā ielā 6/8 (19. grupa, 59. grunts)
Adresāts: AS „Kalceks”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Zaļajā ielā 6/8 (19. grupa, 59. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 25,61 (divdesmit pieci euro sešdesmit viens cents);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 44/46 (30. grupa, 26. grunts)
Nolemj:

par 2 bērzu ø 31, 37 cm un 3 liepu ø 41, 51, 55 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 44/46 (30. grupa, 26. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 20.05.2014. līdz 02.06.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.05.2014. Ne vēlāk kā līdz 19.05.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 19.05.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
līdz 19.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu, par koku ietekmi uz ēkām un komunikācijām Rīgā, Lāčplēša ielā 44/46 (30. grupa, 26. grunts);
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.06.2014.

2. Koku ciršana Rīgā, Rušonu ielā 24 k-1 (78. grupa, 2123. grunts)
Adresāts: DzĪB „Kaimiņi 21”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.06.2014.;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā 448 (125. grupa, 2041. grunts)
Adresāts: VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Nolemj:
atļaut cirst 3 papeles ø 42, 48, 55 cm Rīgā, Maskavas ielā 448 (125. grupa, 2041. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 264,08 (divi simti sešdesmit četri euro astoņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, Šarlotes ielā 7 (24. grupa, 257. grunts)
Adresāts: Studentu korporācija „Fraternitas Lataviensis” Filistru palīdzības biedrība

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 57 cm Rīgā, Šarlotes ielā 7 (24. grupa, 257. grunts).

5. Koku ciršana Rīgā, Kroņu ielā 13 (7. grupa, 201. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 10 liepas ø 49, 47, 37, 36, 45, 41, 38, 45, 47 , 13/19/12 cm (celma caurmērs 32 cm) Rīgā, Kroņu ielā 13 (7. grupa, 201. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 244,17 (divi simti četrdesmit četri euro septiņpadsmit centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Baņutas ielā 9 (127. grupa, 215. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 2 kļavas ø 15/21, 18 cm (celma caurmērs 22 cm) un 1 vītolu ø 24 cm Rīgā, Baņutas ielā 9 (127. grupa, 215. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 280,48 (divi simti astoņdesmit euro četrdesmit astoņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Balasta dambī 1 (62. grupa, 2001. grunts)
Adresāts: SIA „Latectus”

Nolemj:
par 3 papeļu ø 29, 20, 25 cm Rīgā, Balasta dambī 1 (62. grupa, 2001. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 29.04.2014. līdz 14.05.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 22.04.2014. Ne vēlāk kā līdz 28.04.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 28.04.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.06.2014.

8. Koka ciršana Rīgā, Balasta dambī ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 13. grunts)
Adresāts: SIA „Ķīpsalas Keramika”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2014.;
līdz 25.04.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 liepas ø 73 cm ciršanu Rīgā, Balasta dambī ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 13. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Koku ciršana Rīgā, Grenču ielā b/n (99. grupa, 194. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Grenču ielā b/n (99. grupa, 194. grunts);
atļaut cirst 26 melnalkšņus ø 30/40/35, 40, 40/35/25, 45/35/15, 25, 25, 35, 35, 47/15, 35, 25, 45, 40/25/15, 47, 46/40, 45/35/35/35/20, 30/40/20, 35, 40, 40, 20/30/35, 35, 35 (nolūzis), 22 (nolūzis), 28 (nolūzis), 50 cm (izgāzies), 7 bērzus ø 55, 20, 30, 40/50, 40, 30/30, 45 cm, 4 vītolus ø 40/15, 30/30, 25/25/30 (nokaltis) un 25/15/15 cm (nokaltis) Rīgā, Grenču ielā b/n (99. grupa, 194. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 7062,00 (septiņi tūkstoši sešdesmit divi euro nulle centu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Koku ciršana Rīgā, Kvarca ielā 3 (110. grupa, 74. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu kļavu ø 42 cm, 1 divstumbru vītolu ø 28/30 cm Rīgas 85. vidusskolas teritorijā Rīgā, Nīcgales ielā 22 (70. grupa, 926. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Koka ciršana Rīgā, Slokas ielā 62 (63. grupa, 99. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.04.2014.;
pēc objekta apsekošanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.