Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.12 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists

A. Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 12 koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
  • 1 papildus jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Izmaiņas slimnīcas rekonstrukcijas projektēšanā Rīgā, Tallinas ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 8. grunts) pie J. Asara ielas 3 (37. grupa, 5. grunts)
Adresāts: SIA „Medicīnas sabiedrība ARS”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2014.;
līdz 16.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Tallinas ielas sarkano līniju robežās (37. grupa, 8. grunts) pie J. Asara ielā 3 (37. grupa, 5. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. 0,23 kV likvidēšanas un 10/0,4 kV tīkla rekonstrukcijas ar komercuzskaišu sakārtošanu projektēšana Rīgā, Mēness ielā 12 (26. grupa, 97. grunts)
Adresāts: AS „Sadales tīkls”;Ineta Baltanova

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 gobu ø 53 cm Rīgā, Mēness ielā 12 (26. grupa, 97. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 75,41 (septiņdesmit pieci euro četrdesmit viens cents);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

3. Elektroapgādes ārējo tīklu izbūve Rīgā, Stāvvadu ielā b/n (12. grupa, 2613. grunts), Stāvvadu ielā 10C (12. grupa, 2608. grunts), Paegļu ielā 2 (12. grupa, 2609. grunts) un Paegļu ielā 7 (12. grupa, 2594. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 20 cm, 1 priedi ø 40 cm Rīgā, Stāvvadu ielā b/n (12. grupa, 2613. grunts).

4. Ielas rekonstrukcija Rīgā, Eiženijas ielas sarkanajās līnijās, posmā no Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai (64. grupa, 9001. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 11 kļavas ø 20/38/22/41, 36, 34/23, 21/29/20, 40/20/23/20, 23, 20, 35, 34/58/42, 41, 31/36 cm un 1 apsi ø 57 cm Rīgā, Eiženijas ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 9001. grunts).

5. Ielas rekonstrukcija Rīgā, Mežrozīšu ielas sarkanajās līnijās posmā no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr. 34 (97. grupa, 34. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 10 liepas ø 41 (nokaltusi), 30/28, 31, 43, 31, 56, 43, 35, 32, 32 cm un 1 priedi ø 24 cm Rīgā, Mežrozīšu ielas sarkanajās līnijās (97. grupa, 34. grunts).

6. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 24. korpusa rekonstrukcija Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts)
Adresāts: Nodibinājums „Bērnu slimnīcas fonds”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.04.2014.;
līdz 11.04.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 17 kļavu ø 44, 33, 49, 38, 33/28, 43, 47/43, 26, 45, 30 (ar trupi pie sakņu kakla), 33/26 (ar trupi pie sakņu kakla), 30 (ar trupi pie sakņu kakla), 27, 37, 30, 29, 37 cm (ar būtisku brūci stumbrā un trupi pie sakņu kakla), 3 bērzu ø 45, 43, 32 cm (stumbrs sasvēries), 1 daudzstumbru liepas ø 31/24/34/24/33/39/37 cm, 1 trīsstumbru ošlapu kļavas ø 33/34/36 cm, 2 skābaržu ø 22, 19 cm (celma caurmērs 22 cm) un 2 iepriekš nolūzušu koku ø 74, 73/60 cm ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts) un informāciju par koku ciršanas plānoto finansēšanu;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Divu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība Rīgā, Kuldīgas ielā 45B (64. grupa, 2047. grunts)
Adresāts: SIA „Kvarta”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 19 liepas ø 48, 52, 40, 43, 45, 38, 30, 32, 35, 36, 40, 39, 41, 41, 54, 62, 37, 39, 42 cm un 8 kļavas ø 36, 55, 30, 20, 28, 48, 49, 47 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 45B (64. grupa, 2047. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 9450,71 (deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit euro septiņdesmit viens cents);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Biroju ēkas rekonstrukcija (paplašināšana) Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74. grupa, 303. grunts)
Adresāts: SIA „Vaiņodes krasti”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.04.2014.;
līdz 04.04.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 kļavas ø 58 cm ciršanu Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74. grupa, 303. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Bruņinieku ielā 90 (32. grupa, 15. grunts)
Nolemj:

par 1 zirgkastaņas ø 48 cm ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 90 (32. grupa, 15. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 13.05.2014. līdz 26.05.2014.;
koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 06.05.2014. Ne vēlāk kā līdz 12.05.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koka ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 12.05.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
līdz 12.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu, par koka ietekmi uz ēku Rīgā, Bruņinieku ielā 90 (32. grupa, 15. grunts);
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.06.2014.

2. Koku ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 119 (40. grupa, 62. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2014.;
līdz 06.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 liepas ø 42 cm un 1 zirgkastaņas ø 95 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 119 (40. grupa, 62. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koku ciršana Rīgā, pagalmā starp mājām Baltezera ielā 5, 7 un Brīvības gatvē 411 (91. grupa, 2134. grunts), pie Vidzemes alejas (91. grupa, 2137. grunts) un Juglas kanāla krastmalā (91. grupa, 2136. grunts)
Adresāts: Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

Nolemj:
atļaut cirst:
1.1. 2 apses ø 20, 15/10 cm (celma caurmērs 26 cm), 8 bērzus ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 30, 45, 44, 20, 20, 15 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 13 ievas ø 15/15/15 (celma caurmērs 36 cm), 20, 24, 22/22/15, 20/20/18, 15/15 (celma caurmērs 26 cm), 12/12/12 (celma caurmērs 28 cm), 15/15/15 (celma caurmērs 38 cm), 20/20, 24/24/20, 15/15/15 (celma caurmērs 32 cm), 15/15 (celma caurmērs 26 cm), 15/15/15 cm (celma caurmērs 38 cm) un 2 ozolus ø 30, 20 cm Rīgā, pagalmā starp mājām Baltezera ielā 5, 7 un Brīvības gatvē 411 (91. grupa, 2134. grunts);
1.2. 1 ievu ø 20/20/20 cm, 1 ozolu ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 bērzu ø 20 cm un 1 vītolu ø 20/15/15 cm (celma caurmērs 48 cm) Rīgā, pie Vidzemes alejas (91. grupa, 2137. grunts);
1.3. 2 vītolus ø 35/32, 32 cm, 9 papeles ø 85, 70, 82, 45, 45, 45, 35, 20, 32 cm, 1 bērzu ø 20 cm un 1 kļavu ø 15/10 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Juglas kanāla krastmalā (91. grupa, 2136. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Koku ciršana Rīgā, Tadenavas ielā 10A (127. grupa, 58. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 43 cm, 3 priedes ø 31, 26, 23 cm un 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Tadenavas ielā 10A (127. grupa, 58. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 685,25 (seši simti astoņdesmit pieci euro divdesmit pieci centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Tadenavas ielā 16 (127. grupa, 534. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Tadenavas ielā 16 (127. grupa, 534. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 177,57 (viens simts septiņdesmit septiņi euro piecdesmit septiņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Atgāzenes ielā 26 (74. grupa, 60. grunts)
Adresāts: Rīgas Igauņu pamatskola

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.04.2014.;
līdz 11.04.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 2 bērzu ø 66, 42 cm, 1 ozola ø 32 cm un 3 kļavu ø 35, 24, 26 cm ciršanu Rīgā, Atgāzenes ielā 26 (74. grupa, 60. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Koka ciršana Rīgā, Atpūtas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 2098. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Vides pārvaldei 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Atpūtas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 2098. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Bātas ielā 13 (107. grupa, 92. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, Bātas ielā 13 (107. grupa, 92. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 50,09 (piecdesmit euro deviņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Koka ciršana Rīgā, Dikļu ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 182. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Vides pārvaldei 1 liepu ø 55 cm Rīgā, Dikļu ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 182. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Koku ciršana Rīgā, Kalnciema ielā 9 (61. grupa, 53. grunts)
Adresāts: SIA „UPJU LĪNIJAS”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm, 3 kļavas ø 46, 19/21, 34 cm Rīgā, Kalnciema ielā 9 (61. grupa, 53. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 610,13 (seši simti desmit euro trīspadsmit centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Koku ciršana Rīgā, Lidoņu ielā 24 (77. grupa, 2041. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Lielupe – 21”

Nolemj:
atļaut cirst 1 divstumbru ievu ø 20/21 cm un 1 osi ø 38 cm Rīgā, Lidoņu ielā 24 (77. grupa, 2041. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 266,36 (divi simti sešdesmit seši euro trīsdesmit seši centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Koku ciršana Rīgā, Lielupes ielā 18 (100. grupa, 16. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 2 kļavas ø 56, 59 cm Rīgā, Lielupes ielā 18 (100. grupa, 16. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 523,62 (pieci simti divdesmit trīs euro sešdesmit divi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

PAPILDUS JAUTĀJUMS

1. Koku ciršana Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 34/36 (88. grupa, 36. grunts)
Adresāts: SIA „EB Real Estate Company”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 34, 52/32 cm Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 34/36 (88. grupa, 36. grunts).