Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.11 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists

A. Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L. Ozola

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

K. Cimermane

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I.Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 8 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Biroja ēkas ar tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas objektiem projektēšana Rīgā, Nautrēnu ielā b/n (123. grupa, 2278. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 7 bērzus ø 21, 23, 34, 39, 40, 46, 53 cm, 11 priedes ø 29, 31, 31, 31, 31, 35, 35, 37, 45, 50, 56 cm, 1 kļavu ø 20 cm un 2 blīgznas ø 41, 49/26 cm Rīgā, Nautrēnu ielā b/n (123. grupa, 2278. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 5168,45 (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi euro četrdesmit pieci centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Luksoforu objekta un sabiedriskā transporta pieturvietas projektēšana Rīgā, Maskavas ielas sarkano līniju robežās (78. grupa, 9000. grunts) pie Maskavas ielas 256A
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 34, 40 cm Rīgā, Maskavas ielas sarkano līniju robežās (78. grupa, 9000. grunts) pie Maskavas ielas 256A;
atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 31 cm Rīgā, Maskavas ielas sarkano līniju robežās (78. grupa, 9000. grunts) pie Maskavas ielas 256A.

3. Naftas produktu pārkraušanas termināla projektēšana Rīgā, Tvaika ielā 39 (68. grunts, 299. grupa)
Adresāts: SIA „Woodison Terminal”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 5 bērzus ø 17, 17 cm (celma caurmērs 26 cm), 23, 23, 26/17 cm (celma caurmērs 58 cm) Rīgā, Tvaika ielā 39 (68. grunts, 299. grupa);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 665,90 (seši simti sešdesmit pieci euro deviņdesmit centu);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Dzīvojamās ēkas un garāžas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Kokneses prospektā 14 (84. grupa, 279. grunts)
Adresāts: SIA „AS 17”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 priedi ø 36 cm Rīgā, Kokneses prospektā 14 (84. grupa, 279. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 307,34 (trīs simti septiņi euro trīsdesmit četri centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

5. Veloceliņa „Centrs – Ķengarags – Rumbula – Dārziņi” projektēšana Rīgā, posmā no Vanšu tilta līdz Dzelzceļa tiltam, no Salu tilta līdz Ķengaraga ielai un no Kvadrāta ielas līdz Dārziņu 61. līnijai (72. grupa, 5., 96., 128. grunts, 48. grupa, 2024., 2049. grunts un 125. grupa, 118., 194., 275., 277., 278., 354., 6871. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.05.2014.;
līdz 09.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, posmā no Vanšu tilta līdz Dzelzceļa tiltam, no Salu tilta līdz Ķengaraga ielai un no Kvadrāta ielas līdz Dārziņu 61. līnijai (72. grupa, 5., 96., 128. grunts, 48. grupa, 2024., 2049. grunts un 125. grupa, 118., 194., 275., 277., 278., 354., 6871. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Savrupmājas projektēšana Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84. grupa, 2113. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 13 priedes ø 32, 32, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 43, 50 cm un 5 kļavas ø 21, 25, 28, 39, 51 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84. grupa, 2113. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 5380,15 (pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro piecpadsmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

7. Koka ciršana Rīgā, Biķernieku ielā 5A (89. grupa, 400. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 62 cm Rīgā, Biķernieku ielā 5A (89. grupa, 400. grunts).

8. Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Eiženijas ielā 17 (64. grupa, 20. grunts)
Adresāts: SIA „YIT CELTNIECĪBA”

Nolemj:
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu un pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas, pasūtītājam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegumu un ģenerālplāna skici jautājuma par koku ciršanu izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.04.2014.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, S. Eizenšteina ielā 81 (122. grupa, 2002. grunts) (S. Eizenšteina ielas un Biķernieku ielas zaļajā zonā)
Adresāts: AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Nolemj:
atļaut cirst 5 apses ø 24, 28, 33, 39, 43 cm un 11 priedes ø 30, 32, 32, 34, 35, 38, 41, 48, 48, 48, 50 cm Rīgā, S. Eizenšteina ielā 81 (122. grupa, 2002. grunts) (S. Eizenšteina ielas un Biķernieku ielas zaļajā zonā);
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 36 cm, 3 kļavas ø 25, 32, 34 cm, 1 ozolu ø 21 cm Rīgā, S. Eizenšteina ielā 81 (122. grupa, 2002. grunts) (S. Eizenšteina ielas un Biķernieku ielas zaļajā zonā);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 285,60 (divi simti astoņdesmit pieci euro sešdesmit centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koku ciršana Rīgā, Viestura prospektā 55A A daļā (95. grupa, 47. grunts)
Adresāts: AGĪKS „Viesturs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.05.2014.;
līdz 09.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par koku ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 55A A daļā (95. grupa, 47. grunts) un būveksperta slēdzienu par koku ietekmi uz ēku Rīgā, Viestura prospektā 55A A daļā (95. grupa, 47. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koka ciršana Rīgā, Klusajā ielā 1/3 (25. grupa, 88. grunts)
Adresāts: Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 85 cm Rīgā, Klusajā ielā 1/3 (25. grupa, 88. grunts).

4. Koka ciršana Rīgā, Bergenas ielā 15 (94. grupa, 274. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 54 cm Rīgā, Bergenas ielā 15 (94. grupa, 274. grunts).

5. Koku ciršana Rīgā, Lizuma ielā 5F (91. grupa, 2225. grunts)
Adresāts: SIA „Baltik Gaisma”

Nolemj:
atļaut cirst 2 bērzus ø 58 un 61 cm Rīgā, Lizuma ielā 5F (91. grupa, 2225. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 33,87 (trīsdesmit trīs euro astoņdesmit septiņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Ezermalas ielā 15D (84. grupa, 437. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 32 Rīgā, Ezermalas ielā 15D (84. grupa, 437. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 72,85 (septiņdesmit divi euro astoņdesmit pieci centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Jugla” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Ūnijas ielā 33 (70. grupa, 193. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Jugla”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.05.2014.;
līdz 06.05.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 2 liepu ø 42 un 47 cm ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 33 (70. grupa, 193. grunts) un būveksperta slēdzienu par minēto koku ietekmi uz ēku Rīgā, Ūnijas ielā 33 (70. grupa, 193. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā 198A (48. grupa, 2011. grunts)
Adresāts: SIA „DLV”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 3 egles ø 18 (celma caurmērs 28 cm), 24, 26 cm Rīgā, Maskavas ielā 198A (48. grupa, 2011. grunts).

9. Koka ciršana Rīgā, Melderu ielā 1 (127. grupa, 26. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.04.2014.;
līdz 25.03.2014. nodrošināt iekļūšanu zemesgabalā Rīgā, Melderu ielā 1 (127. grupa, 26. grunts);
pēc objekta apsekošanas dabā, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koku ciršana Rīgā, Baltajā ielā 10 (63. grupa, 27. grunts), Baltajā ielā 15 (77. grupa, 139. grunts) un Riekstu ielā b/n (63. grupa, 30. grunts)
Adresāts: Rīgas Valdorfskola

Nolemj:
atļaut cirst 1 divstumbru papeli ø 48/50 cm Rīgā, Baltajā ielā 15 (77. grupa, 139. grunts);
3 papeles ø 35, 66, 60 cm, 5 liepas ø 20, 35, 25, 24, 21 cm Rīgā, Baltajā ielā 10 (63. grupa, 27. grunts);
2 liepas ø 48, 51 cm, 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Riekstu ielā b/n (63. grupa, 30. grunts).
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Koku ciršana Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9 (61. grupa, 80. grunts)
Adresāts: SPI RE Holding S.a.r.l. filiāle Latvijā

Nolemj:
atļaut cirst 3 kļavas ø 28, 29, 34 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9 (61. grupa, 80. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 51,80 (piecdesmit viens euro astoņdesmit centu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Koka ciršana Rīgā, Hāmaņa ielā 5A (61. grupa, 2064. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 46 cm Rīgā, Hāmaņa ielā 5A (61. grupa, 2064. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 209,45 (divi simti deviņi euro četrdesmit pieci centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Koku ciršana Rīgā, Kuldīgas ielā 30 (60. grupa, 30. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Kurzeme”

Nolemj:
atļaut cirst 3 bērzus ø 53, 40, 24 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 30 (60. grupa, 30. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 33,29 (trīsdesmit trīs euro divdesmit deviņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.