Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.10 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists

A. Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I.Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Dzīvojamo ēku lit. 001, lit. 002, lit. 003, lit. 005 un lit. 006 rekonstrukcija Rīgā, Ogļu ielā 30 (62. grupa, 120. grunts)
Adresāts: SIA „BIIG”

Nolemj:
par 1 kļavas ø 33 cm Rīgā, Tīklu ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 42. grunts) un 1 papeles ø 101 cm Rīgā, Ogļu ielā 30 (62. grupa, 120. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 02.04.2014. līdz 15.04.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 26.03.2014. Ne vēlāk kā līdz 01.04.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 01.04.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē; pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.05.2014.

2. Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas un pirts jaunbūves projektēšana Rīgā, Meža prospektā 56 (94. grupa, 164. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst:
2 liepas ø 67 un 48 cm Rīgā, Meža prospektā 56 (94. grupa, 164. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 981,78 (deviņi simti astoņdesmit viens euro septiņdesmit astoņi euro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Varšavas ielas (43. grupa, 200., 196. grunts), Krasta ielas rekonstrukcija un Grebenščikova ielas (48. grupa, 176. grunts) izbūves projektēšana posmā no Krasta ielas līdz Mazajai Krasta ielai saistībā ar veikala projektēšanu Rīgā, Krasta ielā 36 (43. grupa, 2020. grunts)
Adresāts: SIA „Eirospektrs”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst:
2 krasta kļavas ø 20, 21 cm, 3 daudzstumbru krasta kļavas ø 26/25/21/16/15 (celma caurmērs 56 cm), 16/15/12 (celma caurmērs 36 cm), 12/12/12/10 cm (celma caurmērs 35 cm), 1 trīsstumbru blīgznu ø 12/12/15 cm (celma caurmērs 34 cm) Rīgā, Varšavas ielas sarkano līniju robežās (43. grupa, 200., 196. grunts);
1 krasta kļavu ø 28 cm Rīgā, Grebenščikova ielas sarkano līniju robežās (48. grupa, 176. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 2361,40 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro četrdesmit euro centu);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Dzelzceļa pieejas pie parka „Kundziņsala” izbūve ar dzelzceļa tiltiem pār Sarkandaugavas caurteci Rīgā, Kundziņsalā b/n (96. grupa, 2006. grunts)
Adresāts: Rīgas brīvostas pārvalde

Nolemj:
par 20 vītolu ø 32/35, 25/25, 17, 17, 17, 17, 20, 20, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 24, 28, 28, 32, 40, 40 cm, 4 blīgznu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 25, 40, 40 cm, 5 bērzu ø 20, 20, 20, 25, 25 cm, 14 papeļ ø 17 (celma caurmērs ø 22 cm), 20, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 28, 28, 32 cm, 6 baltalkšņu ø 17 (celma caurmērs ø 22 cm), 21, 21, 21, 26, 26 cm Rīgā, Kundziņsalā b/n (96. grupa, 2006. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 01.04.2014. līdz 14.04.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 25.03.2014. Ne vēlāk kā līdz 31.03.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 31.03.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē; pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2014.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Apuzes ielā 20A (81. grupa, 720. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Apuzes ielā 20A (81. grupa, 720. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 127,49 (viens simts divdesmit septiņi euro četrdesmit deviņi euro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koku ciršana Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9 (61. grupa, 80. grunts)
Adresāts: SPI RE Holding S.a.r.l. filiāle Latvijā

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.04.2014.;
līdz 25.03.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 3 kļavu ø 28, 29, 34 cm ietekmi uz ēku (0100 061 0078 lit. 003) Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9 (61. grupa, 80. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koka ciršana Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 29 (58. grupa, 152. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 trīsstumbru kļavu ø 30/28/21 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 29 (58. grupa, 152. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 44,96 (četrdesmit četri euro deviņdesmit seši euro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, Gramzdas ielā 76 (99. grupa, 471. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.04.2014.;
līdz 01.04.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā, kā arī būveksperta slēdzienu par 1 bērza ø 61 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Gramzdas ielā 76 (99. grupa, 471. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Koku ciršana Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 285., 2093., 82. grunts) un Rīgā, Kandavas ielā b/n (64. grupa, 2059., 216. grunts)
Adresāts: Latvijas Universitāte

Nolemj:
atļaut cirst:
1 gobu ø 39 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 285. grunts);
3 kļavas ø 61, 23, 23 cm Rīgā, Kandavas ielā b/n (64. grupa, 2059. grunts);
3 kļavas ø 30, 42, 40/37 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 2093. grunts);
4 kļavas ø 39, 23, 39, 33 cm Rīgā, Kandavas ielā b/n (64. grupa, 216. grunts);
1 gobu ø 33 cm, 1 bērzu ø 45 cm, 2 papeles ø 47, 110 cm, 1 zirgkastaņu ø 16/28/24/20/14 cm (celma caurmērs 44 cm), 20 kļavas ø 70, 50, 35/26, 33, 42, 34, 34, 29/41, 27, 29/46/27, 32, 32, 37, 30, 22, 31, 18 (celma caurmērs 22 cm), 26/25, 24, 35 cm un 1 ozolu ø 45 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 82. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Mellužu ielā b/n (80. grupa, 2142. grunts), Lielajā ielā 69D (110. grupa, 2127. grunts) un Lielajā ielā b/n (110. grupa, 7. grunts)
Adresāts: AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Nolemj:
atļaut cirst:
1 kļavu ø 56 cm, 5 liepas ø 20, 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 21, 21 cm Rīgā, Mellužu ielā b/n (80. grupa, 2142. grunts);
1 egli ø 35 cm Rīgā, Lielajā ielā 69D (110. grupa, 2127. grunts);
2 papeles ø 53, 50 cm Rīgā, Lielajā ielā b/n (110. grupa, 7. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 120,77 (viens simts divdesmit euro septiņdesmit septiņi euro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Podraga ielā 8 (77. grupa, 2061. grunts)
Adresāts: SIA „Podrags-2”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 77 papeles ø 20, 45, 35, 30, 20, 25, 20, 35, 35, 30, 25, 30, 30, 40, 30, 25, 20, 35, 25, 20, 20, 20/30, 25, 25/30, 30, 25, 20, 20, 20, 25, 30, 25, 35, 25, 25, 40, 35, 30, 25, 30, 35, 25/20, 20, 40, 25, 20, 25, 40, 30, 30, 25/30, 40, 30, 25, 30, 40, 30, 40, 30, 30, 25, 25, 20/25, 35, 30, 55, 30, 25, 30, 25, 20, 30, 30, 30, 25, 25, 35 cm Rīgā, Podraga ielā 8 (77. grupa, 2061. grunts).

8. Koku ciršana Rīgā, Matīsa ielā 52 (33. grupa, 99. grunts „A” daļa)
Adresāts: SIA „ARGOLD”

Nolemj:
atļaut cirst 1 papeli ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 2 ošlapu kļavas ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 17 cm (celma caurmērs 23 cm) un 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Matīsa ielā 52 (33. grupa, 99. grunts „A” daļa);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 256,40 (divi simti piecdesmit seši euro četrdesmit euro centu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Koka ciršana Rīgā, A. Čaka ielā 47 (29. grupa, 100. grunts)
Adresāts: SIA „RDA nami”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 79 Rīgā, A. Čaka ielā 47 (29. grupa, 100. grunts).

10. Koku ciršana Rīgas 85. vidusskolas teritorijā Rīgā, Nīcgales ielā 22 (70, grupa, 926. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu kļavu ø 42 cm, 1 divstumbru vītolu ø 28/30 cm Rīgas 85. vidusskolas teritorijā Rīgā, Nīcgales ielā 22 (70. grupa, 926. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Koku ciršana Rīgā, Uguns ielā b/n (127. grupa, 522. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 30/34 un 52 cm Rīgā, Uguns ielā b/n (127. grupa, 522. grunts).

12. Koku ciršana Rīgā, Mazsalacas ielā 10 (120. grupa, 100. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 kalstošu priedi ø 40 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 10 (120. grupa, 100. grunts);
atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 68 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 10 (120. grupa, 100. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 36,43 (trīsdesmit seši euro četrdesmit trīs euro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Patversmes ielā 2 (16. grupa, 132. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Ziemeļi” labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 67 cm ciršanu Rīgā, Patversmes ielā 2 (16. grupa, 132. grunts).

14. Koku ciršana Rīgā, Viestura prospektā b/n (95. grupa, 9999. grunts) pret Viestura prospektu 55A, Viestura prospektā b/n (95. grupa, 2109. grunts) pie Viestura prospekta 55 un Viestura prospektā 53 (95. grupa, 2042. grunts)

Adresāts: AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Nolemj:
atļaut cirst:
1.1. 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Viestura prospektā b/n (95. grupa, 9999. grunts) pret Viestura prospektu 55A;
1.2. 2 bērzus ø 25 un 40 cm, 1 papeli ø 33 cm Rīgā, Viestura prospektā b/n (95. grupa, 2109. grunts) pie Viestura prospekta 55;
1.3. 2 papeles ø 65/72, 52 cm Rīgā, Viestura prospektā 53 (95. grupa, 2042. grunts);
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 35/28 cm Rīgā, Viestura prospektā b/n (95. grupa, 9999. grunts) pret Viestura prospektu 55A;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 81,55 (astoņdesmit viens euro piecdesmit pieci euro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.