Būvprojektu meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Būvprojektu meklētājs
Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji! Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem. E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē. Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc: atbildīgā projektētāja; objekta; objekta adreses; zemes gabala grupas/grunts. Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.
Izskatīšanas termiņa sākums Atbildīgais projektētājs Objekts Objekta adrese Zemes gabala grupa/grunts Akcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
02.07.2020 SIA "2A Projekts", Lolita Zerviņa Izmaiņas pie BV-19-496-abv/V Dzīvojamās mājas pārbūve Launkalnes iela 1 089/0309 Vēl nav akceptēts 16.07.2020
02.07.2020 SIA "VB ARHO", Viesturs Briedis Ēkas pārbūve aptiekas un doktorāta vajadzībām Skuju iela 6B 112/0180 Vēl nav akceptēts 23.07.2020
02.07.2020 SIA "ARHEUS", Lilija Saško Izmaiņas pie BV-18-402-abv/Ze Daudzdzīvokļu māja Ventspils iela 6 056/0012 Vēl nav akceptēts 16.07.2020
30.06.2020 SIA "BK Royal", Aigars Blažēvics Daudzdzīvokļu ēkas pagalma fasādes un jumta pārbūve Akmeņu iela 20 049/0122 Vēl nav akceptēts 21.07.2020
30.06.2020 Inese Bikše Divas viendzīvokļa mājas Zušu iela 39A, 41A 095/2135, 095/0002 Vēl nav akceptēts 14.07.2020
30.06.2020 SIA "Open Arhitektūra un Dizains", Zane Tetere Šulce Krāsošanas ceha lit.003 pārbūve par biroju ēku Zemitānu iela 9 k-3 035/0156 Vēl nav akceptēts 21.07.2020
29.06.2020 SIA "STATIO ARHITEKTŪRA", Uldis Mazais Izmaiņas pie BV-17-1135-abv/V Tirdzniecības ēkas jaunbūve, esošās ēkas demontāža Dzelzavas iela 75B 071/2437 Vēl nav akceptēts 13.07.2020
29.06.2020 SIA "Baltex group", Dzintra Cīrule 21. korpusa jumta seguma daļas nomaiņa un jumta konstrukciju atjaunošana Pilsoņu iela 13 k-21 056/0115 Vēl nav akceptēts 20.07.2020
29.06.2020 SIA "I.P.Projekts", Guntis Millers Angāra pārbūve Maskavas iela 449 126/2023 Vēl nav akceptēts 20.07.2020
29.06.2020 Bvpr.vad. Normunds Pavārs Izm. pie BV-12-656-abv/T "Piesārņoto ogļūdeņražu pārstrādes iekārtas un apsildes moduļa ierīkošana, noliktavas nojaukšana" Tvaika iela 39 68/299 Vēl nav akceptēts 10.07.2020