Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā