Noderīgas saites

Versija drukāšanai

Sertificētie arhitekti

Rīgas Dome, nozaru departamenti un iestādes:

Institūcija Saite
Rīgas dome http://www.riga.lv/
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments http://www.rdpad.lv/
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments http://www.ijsd.riga.lv/
RD Mājokļu un vides departaments http://mvd.riga.lv/lv/
Rīgas domes Kultūras departaments http://www.ijsd.riga.lv/
Rīgas domes Labklājības departaments http://www.ld.riga.lv/
Rīgas domes Satiksmes departaments http://www.rdsd.lv/
Rīgas domes Īpašuma departaments http://ipasumi.riga.lv/

Dažādas ar nekustamo īpašumu un būvniecību saistītas mājas lapas

Institūcija Saite
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra http://www.liaa.gov.lv/
Latvijas Arhitektu savienība http://www.latarh.lv/
Latvijas būvinženieru savienība http://www.lbs.building.lv/
Nekustamo īpašumu projektu attīstītāju asociācija http://www.nipaa.lv/
Latvijas Mērnieku biedrība http://lmb.lv/
Valsts zemes dienests http://www.vzd.gov.lv/
Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata http://www.zemesgramata.lv/
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija http://www.mantojums.lv/
Centrālā statistikas pārvalde http://www.csb.gov.lv/
Rīgas pilsētas attīstības plāns http://www.rdpad.lv/rtp
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma http://www.rigis.lv/
Rīgas domes Kultūras pārvalde http://www.kultura.riga.lv
Rīgas ilgspējīgas attīstības centrs "Agenda 21" http://www.agenda21riga.lv/
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas meža aģentūra" http://www.rigasmezi.lv/
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija http://www.rdzmpk.lv/
Rīgas pilsētbūvnieks http://www.rigaspilsetbuvnieks.lv/
Rīgas Tūrisma Informācijas Centrs http://www.liveriga.com
Būvētājs.lv http://www.buvetajs.lv/
Building.lv http://www.building.lv/
Par atkritumu šķirošanu un nodošanas iespējām http://www.atkritumi.lv/

Ārvalstu ministrijas, kas atbild par teritoriju attīstības plānošanu

Institūcija Saite
Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs (Vācijā) http://www.bmvbs.de/
The Ministry of the Environment (Dānijā) http://www.mim.dk/
The National Board of Housing, Building and Planning (Zviedrijā) http://www.boverket.se/
Ministry of the Environment (Igaunijā) http://www.envir.ee/
Российский государственный институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» (Krievijā) http://www.giprogor.ru/
Ministry for Regional Development (Čehijā) http://www.mmr.cz/
Ministry of the environment of the Slovak Republic (Slovākija) http://www.enviro.gov.sk/
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (Nīderlande) http://www.vrom.nl/
Department of the Environment, Heritage and Local Government (Īrija) http://www.environ.ie/
U.S. Departament of Housing and Urban Development http://www.hud.gov/