Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152. grunts)

Versija drukāšanai
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.06.2018. lēmumu Nr. 24, 1.3.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 44 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – biedrība “EKSPLUATĀCIJAS CENTRS”; zemes īpašnieks – dzīvokļu īpašnieki.

Saistībā ar apstādījumu atjaunošanu, teritorijas izgaismošanu (izsauļošanu) un apstādījumu kopšanu paredzēts cirst 1 bērzu ø 44 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.07.2018. līdz 24.07.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.07.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi, sabiedrības līdzdalība (šeit).

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde [at] riga [dot] lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja biedrības “EKSPLUATĀCIJAS CENTRS”, Rīgā, Raunas ielā 5, kontaktpersona Ēvalds Daukšta, tālr. 29268243.

Aptaujas anketa
Planšete