Arhitektūras pārvaldes Teritoriju plānotāju nodaļas GALVENAIS/-Ā TERITORIJAS PLĀNOTĀJS/-A uz noteiktu laiku

Versija drukāšanai

Rīgas pilsētas būvvalde
(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360)
aicina pieteikties amatam
Arhitektūras pārvaldes Teritoriju plānotāju nodaļas
GALVENAIS/-Ā  TERITORIJAS PLĀNOTĀJS/-A
uz noteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:

 • izskatīt zemes ierīcības priekšlikumus un zemes ierīcības projektus;
 • gatavot nosacījumus zemes ierīcības projektu izstrādei un lēmuma projektus par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu;
 • izvērtēt detālplānojumu izstrādes ierosinājumus un detālplānojumu projektus;
 • gatavot detālplānojumu darba uzdevumus un lēmumu projektus par detālplānojumu projektu virzību;
 • vadīt detālplānojumu izstrādi;
 • sagatavot atbildes uz fizisku un juridisko personu iesniegumiem;
 • sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par kompetencē esošajiem jautājumiem un palīdzēt tos risināt.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība arhitektūrā vai ģeogrāfijā ar specializāciju teritoriālplānošanā;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu  un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums galvenā teritorijas plānotāja/-as - amatam” līdz 2018. gada 16. jūlijam sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde [at] riga [dot] lv (buvvalde [at] riga [dot] lv);

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac [at] riga [dot] lv (dac [at] riga [dot] lv).;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv