Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīgs/-dze

Versija drukāšanai

Rīgas pilsētas būvvalde
(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360)
aicina pieteikties amatam
Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīgs/-dze

 

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un pavadvēstuļu projektus;
 • nodrošināt pārvaldes statistikas apkopošanu un pārskatu sagatavošanu par pārvaldes darba uzdevumu izpildi;
 • protokolēt pārvaldes sanāksmes;
 • izvērtēt, atlasīt un kārtot dokumentus informatīvā atbalsta nodrošināšanai dažādos dokumentu pārvaldības posmos;
 • pārzināt pārvaldes lietvedību un koordinēt organizatoriskos darbus;
 • veidot un uzturēt pārvaldes nomenklatūru;
 • organizēt pārvaldes darbinieku apmeklētāju pieņemšanu;
 • nodrošināt pārvaldes esošo administratīvo lietu kārtošanu, uzturēšanu un savlaicīgu nodošanu glabāšanai arhīvā saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām;
 • sagatavot informāciju par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem Rīgas pilsētas būvvaldes elektroniskajos informācijas resursos;
 • veikt Rīgas pilsētas būvvaldes rīcībā esošo elektronisko datu bāžu datu ievadi un datu aktualizēšanu;
 • nodrošināt savlaicīgu saņemtās un nosūtāmās dokumentācijas reģistrēšanu un atzīmēšanu, kā arī nodošanu pārvaldes darbiniekiem izpildei;
 • sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par kompetencē esošajiem jautājumiem un palīdzēt tos risināt.

 

Prasības pretendentiem/-ēm

 

 • vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī.

 

Piedāvājam:

 

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu  un sociālās garantijas.

 

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums vadītāja palīga/-dzes - amatam” līdz 2018. gada 23. jūlijam sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde [at] riga [dot] lv (buvvalde [at] riga [dot] lv);

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac [at] riga [dot] lv (dac [at] riga [dot] lv).;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv