Inženierbūvju nodaļas EKSPERTS/-E

Versija drukāšanai

Rīgas pilsētas būvvalde
(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360)aicina pieteikties amatam
Inženierbūvju nodaļas
EKSPERTS/-E
(uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus;
 • izvērtēt būvniecības ieceres atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Rīgas teritorijas plānojumam (arī detālplānojumiem u.tml.); izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, atkarībā no būvniecības ieceres veida lemt par:
  -  būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu;
  - būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri;
  - būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā, vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri;
 • izvērtēt būvprojektus, konservācijas projektus, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma rakstus, elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus un citu būvniecības dokumentāciju saskaņā ar tiesību aktu prasībām, nesaskaņošanas gadījumā sagatavot motivētu, ar tiesību normām pamatotu lēmuma projektu par informācijas pieprasīšanu un lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu vai atteikumu;
 • izstrādāt un izsniegt piesaistes inženierkomunikāciju projektēšanai pie ielu sarkanajām līnijām, ēkām vai citiem apbūves elementiem atbilstoši tiesību aktu prasībām;
 • sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par kompetencē esošajiem jautājumiem un palīdzēt tos risināt.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība būvniecības jomā;
 • atbilstoša profesionālā pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, AutoCad) un biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Inženierbūvju nodaļas       eksperta/-es amatam” līdz 2018. gada 24. maijam sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai!