Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Valgales ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0141) nodošanu publiskai apspriešanai

Versija drukāšanai
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Valgales ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0141) nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 2017.gada 28. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-12175-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Valgales ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 099 0141), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai".

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.10.2017. līdz 09.11.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.11.2017. plkst. 18.00 Ziemeļvalstu ģimnāzijā Paula Lejiņa ielā 12, Rīgā, aktu zālē.

Detālplānojuma izstrādes mērķis - izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot izbūvēt vieglās ražošanas ēku kompleksu (gaļas pārstrādes cehu, noliktavu un saldētavu).

Ar detālplānojuma projektu līdz 09.11.2017. var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 10.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība";
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība";
  4. portālā www.geolatvija.lv;
  5. detālplānojuma teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 09.11.2017. iesniedzamas:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „SKAI BALTIJA”

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA "METRUM"

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Amatu ielā 4, Rīgā, 2.stāvā, vai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 67012889. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, e-pasts: maruta [dot] bluma [at] metrum [dot] lv, tālrunis 67860305.

Lēmums
Aptaujas anketa
TIAN
Paskaidrojuma raksts
Grafiskā daļa (zip)
Pārskats
Planšete