Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Versija drukāšanai
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 18.05.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-6192-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešana notika no 25.05.2017. līdz 22.06.2017. Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notika 07.06.2017., plkst. 17:30,  Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme 19.09.2017., plkst. 17:30, Elizabetes ielā 2-516, Rīgā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Graf X” reģ. Nr. 40003158614, tel.: 6728873621, Rīgā.