Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Miera ielā 25 (23. grupa, 73.grunts)

Versija drukāšanai
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Miera ielā 25 (23. grupa, 73.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.06.2017. lēmumu Nr. 26, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 bērzu ø 20, 42, 47, 25/21/24/22, 44 cm un 1 pīlādža ø 25 cm ciršana.

Objekts – “Biroja ēkas pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Miera ielā 25 (23. grupa, 73. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Roche Latvija”.

Saistībā ar plānoto biroju ēkas pārbūves darbu veikšanu paredzēts cirst 5 bērzus ø 20, 42, 47, 25/21/24/22, 44 cm un 1 pīlādzi ø 25 cm

Bērzus paredzēts cirst, jo tie aug projektējamās iebrauktuves un autostāvvietas zonā vai tuvu blakus tai. Pīlādzi paredzēts cirst teritorijas kopšanas nolūkā, tas aug tuvu fasādei, ir sēklaudzis, ar divām galotnēm, no kurām viena nokaltusi. Projekta risinājumi paredz divu jaunu dižstādu iestādīšanu Palīdzības ielas frontē abpus vārtiem, trešo dižstādu pagalmā, kā arī skābaržu rindu stādījumus pagalma iekšējā perimetrā, vīteņaugu stādījumus gar aklajām fasādēm, kā arī apstādījumus priekšdārzā no Miera ielas puses.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.07.2017. līdz 31.07.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 31.07.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi "Sabiedrības līdzdalība" šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde [at] riga [dot] lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Roche Latvija” Rīgā, Gunāra Astras ielā 8B, apmeklētāju pieņemšanas laikā: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00 tālr. 67039831.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete