Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Stabu ielā 76 (32. grupa, 49. grunts)

Versija drukāšanai
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Stabu ielā 76 (32. grupa, 49. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.04.2017. lēmumu Nr. 16, 1.3.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 55/14 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Stabu ielā 76 (32. grupa, 49. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – divas fiziskas personas.
Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 55/14 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 16.05.2017. līdz 29.05.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 29.05.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi "Sabiedriskā līdzdalība" šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde [at] riga [dot] lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānotā koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas A. Vorobjova, Rīgā, Merķeļa ielā 8-12, tālr. 29230037.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete