Apstādījumu saglabāšanas komisija

Versija drukāšanai

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija (turpmāk – Komisija) izskata iesniegumus par koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.

Komisija, izskatot iesniegumus par koku ciršanu, lemj par nepieciešamību piemērot publiskās apspriešanas procedūru, kā arī izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus, nosaka zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktam, kā arī sniedz norādījumus Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam par Rīgas apstādījumu atjaunošanas fonda līdzekļu izlietojumu.

 


 

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes notiek katru pirmdienu Rātslaukumā 1, Rīgā, saskaņā ar pievienoto grafiku.

 


 

Rīgas Domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs
Vjačeslavs Stepaņenko Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Ločmelis Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi
Uldis Zommers SIA „Rīgas meži” valdes loceklis
Evija Piņķe Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece
Arta Dubava Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja
Anita Vītola Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste
Viesturs Freimanis Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs
Ligita Tomiņa Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja
Irina Veļikanova Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja
Madara Ābola Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte
Inguna Kublicka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja
Jekaterina Kotello Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece
Komisijas sekretāre
Krista Smutova
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze