Sabiedrības līdzdalība

Par detālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 01.03.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-1868-ap „Par detālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 20. marta līdz 2017. gada 19. aprīlim. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 6. aprīlī, plkst. 17.30, Detālplānojuma projekta teritorijā, Kalnciema ielā 191, Rīgā.

Paziņojums par publisko apspriešanu Koka ciršanai Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. Grupa, 40. Grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.02.2017. lēmumu Nr. 6, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 40 cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamās ēkas lit.001 pārbūve un dzīvojamās ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts).
Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “R.Evolution 21”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.02.2017. lēmumu Nr. 8, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 34 cm ciršana.

Objekts – “Intermodālā satiksmes mezgla būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “Promenex”.

Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 23.02.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-2583-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš no 06.03.2017. līdz 03.04.2017. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 22. martā, plkst. 17:30, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46 , Rīgā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts). (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.01.2017. lēmumu Nr. 5, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 gobu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 11/12 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm ciršana.

Objekts – “Latvijas Universitātes Zinātņu centrs” jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts).
Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments; koku ciršanas ierosinātājs - AS “LNK Industries”.