Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Juglas ielā 11 (92.grupa, 303.grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0634) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.01.2017. lēmumu Nr. 1, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 14 kļavu ø 44, 60, 15 (celma caurmērs 20 cm), 35, 52, 23, 38, 36, 31, 32/18, 30, 34, 21, 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 gobu ø 23, 65 cm, 1 ozola ø 29 cm, 2 ošlapu kļavu ø 26/12/27/21/8, 48 cm, 6 robīniju ø 22, 20, 19 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 13/15/16, 22 cm, 3 liepu ø 60, 23/63, 65 cm, 1 vilkābeles ø 16/15/12 (celma caurmērs 24 cm) cm ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Katrīnas dambī 26 K-2 (12.grupa, 99.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.12.2016. lēmumu Nr. 51, 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 115 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (12. grupa, 99. grunts).
Zemes īpašnieks - SIA “Tēvzemes īpašumi”; koka ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 papeli ø 115 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Alojas ielas sarkanās līnijas (24.grupa, 81.grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0079), pie Alojas ielas 2 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.12.2016. lēmumu Nr. 50, 1.3.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 120 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Alojas ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 81. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0079), pie Alojas ielas 2.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koka ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Anniņmuižas bulvāri bez numura (93.grupa, 2035.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 bērzu ø 30/22, 31/30, 33 (kalstošs) cm, 4 blīgznu ø 13/9/14/16/14/10/14/19/11/12/7/10/11, 11/13/10 (celma caurmērs 23 cm), 22 (kalstoša), 8/9/11/12 (celma caurmērs 26 cm) (kalstoša) cm, 1 kļavas ø 14 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 apšu ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 22/31 cm, 1 vītola ø 20/21/17 cm, 1 priedes ø 21 cm ciršana.

Paziņojums par detālplānojuma Ulbrokas iela b/n (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 08.12.2016. bija pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 19.12.2016.-17.01.2016. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 06.01.2017. plkst. 17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, Rīgā, tika organizēta  publiskās apspriešanas sanāksme.