Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.05.2017. lēmumu Nr. 21, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 28/26 cm ciršana.

Objekts – “Žoga izbūve”.
Adrese – Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – biedrība “Lāču 9”; zemes īpašnieks: dzīvokļu īpašnieki un Rīgas pilsētas pašvaldība.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2023, pie Brīvības ielas 184 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2017. lēmumu Nr. 18, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 46 cm, 1 zirgkastaņas ø 26 cm ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Laktas ielā 8(17. grupa, 71. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0050) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.04.2017. lēmumu Nr. 16, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 Holandes liepu ø 61, 45, 23 cm, 11 liepu ø 31, 21, 30, 38, 34, 27, 48, 46, 34, 45, 42 cm, 3 platlapu liepu ø 67, 64, 65 cm ciršana.

Objekts – “Žoga izbūve”.
Adrese – Rīgā, Laktas ielā 8(17. grupa, 71. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0050).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – Latvijas Republikas Veselības ministrija.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 18.05.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-6192-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 25.05.2017. līdz 22.06.2017. Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks 07.06.2017., plkst. 17:30,  Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 07.03.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-3060-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 21.03.2017. līdz 18.04.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 29.03.2017. plkst. 17:30, Riga Palace Hotel konferenču zālē, Minsterejas ielā 8/10, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.