Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.04.2017. lēmumu Nr. 15, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 bērzu ø 28, 44, 16, 16 (celma caurmērs 20 cm), 34 cm ciršana.

Objekts – “Mākslas un pasākumu centra jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Dzirkstes”.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Endzelīna ielā 32A, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 23.02.2017. pieņēma lēmumu Nr.BV-17-2583-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 06.03.2017. līdz 03.04.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 22.03.2017. plkst. 17:30, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kungu ielā bez numura (1. grupa, 153. grunts), Grēcinieku ielā bez numura (1. grupa, 2014. grunts), pie Grēcinieku ielas 25 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.02.2017. lēmumu Nr. 6, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 31, 32, 36 cm ciršana.

Objekts – “Viesnīcu ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Kungu ielā bez numura (1. grupa, 153. grunts), Grēcinieku ielā bez numura (1. grupa, 2014. grunts), pie Grēcinieku ielas 25.
Koku ciršanas ierosinātājs – UAB Nevertel Latvia-Filiāle; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.03.2017. lēmumu Nr. 10, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 10 ošlapu kļavu ø 32/28 cm, 20/35/43/38/14, 17, 18 (celma caurmērs 25 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 13/15/15/16/16/17 (celma caurmērs 67 cm), 21, 34, 42 cm, 1 bērza ø 31 cm, 1 liepas ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 ozola ø 64 cm, 2 kļavu ø 55, 36 cm, 1 papeles ø 125 cm ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu Koka ciršanai Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās, Kadastra apzīmējums 0100 024 9999, pie vesetas ielas 26 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.02.2017. lēmumu Nr. 7, 1.3.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 32/30/20/24 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 024 9999, pie Vesetas ielas 26.
Koka ciršanas ierosinātājs – Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “INVL Asset Management”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.