Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 20.09.2016. pieņēma lēmumu Nr. BV-16-12646-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 03.10.2016.-30.10.2016. notika detālplānojuma projekta zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) publiskā apspriešana, savukārt 20.10.2016. plkst. 17:00,Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas telpās, Rūpniecības ielā 21, tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 46. grunts), Bebrenes ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 9002. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2252) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.11.2016. lēmumu Nr. 45, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 12 liepu ø 12/13/16/21, 16 (celma caurmērs 20 cm), 16/16/24, 17/25, 20, 22, 23, 24/27, 25, 26, 37, 40 cm, 25 priežu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 23, 28, 29, 29, 31, 31, 31, 31, 31/32, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 42, 43, 44, 46 cm,

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Laktas ielā 10 (17.grupa, 69.grunts ar kadastra apzīmējums 0100 017 0049) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.10.2016. lēmumu Nr. 41, 1.3.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 10 papeļu ø 20, 24, 28, 32, 34, 42, 43, 46, 60, 61 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Laktas ielā 10 (17. grupa, 69. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0049).
Zemes īpašnieks – SIA “AB-rent”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 10 papeles ø 20, 24, 28, 32, 34, 42, 43, 46, 60, 61 cm.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 20.09.2016. pieņēma lēmumu Nr. BV-16-12646-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 03.10.2016.-30.10.2016. notika detālplānojuma projekta zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) publiskā apspriešana, savukārt 20.10.2016. plkst. 17:00,Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas telpās, Rūpniecības ielā 21, tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā,Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.11.2016. lēmumu Nr. 45, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 13 priežu ø 20, 21, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 35, 41, 42, 44, 45 cm, 3 bērzu ø 35, 40, 49 cm, 1 kļavas ø 30 cm, 5 liepu ø 22, 28, 28, 30, 35 cm ciršana.

Objekts – “Esošās apbūves nojaukšana un daudzdzīvokļu māju jaunbūve Rīgā, Vecāķu prospektā 205”.
Adrese – Rīgā, Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts).
Zemes īpašnieks – SIA “Vecāķu 205”.