Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Upes ielā 1A, (17.grupa, 67.grunts) (1)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.12.2016. lēmumu Nr. 50, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 75 kļavu ø 72, 53, 33, 43, 40, 51, 58, 54, 49, 57, 56, 34, 27, 48, 27, 37/24, 28, 62, 62, 72, 71, 65, 52, 65, 18 (celma caurmērs 25 cm), 54, 46, 52, 65, 41, 20, 48, 63, 61, 46, 51, 37, 63, 65, 61, 45, 61, 25, 25, 32, 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 56/62/39/50, 16/14

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 6 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2016. lēmumu Nr. 43, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 65/82 cm ciršana.

Objekts – “Esošās apbūves nojaukšana un jaunas būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 6.
Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “VESETAS 6”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71.grupa, 2388.grunts) (44)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.11.2016. lēmumu Nr. 45, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 bērzu ø 17 (celma caurmērs 26 cm), 32, 34 cm, 2 ievu ø 28/30, 21/19/19/18/18/16/16 cm, 1 robīnijas ø 31/19 cm, 5 pīlādžu ø 20, 25, 17 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, 2 egļu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 2 apšu ø 27, 35 cm ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Balasta dambī 34 (62.grupa, 73.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 31.10.2016. lēmumu Nr. 44, 1.3.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 kļavu ø 19/21/34/32/30/35, 32, 26 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Balasta dambī 34 (62. grupa, 73. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs - SIA “Ķīpsalas Keramika”.

Paziņojums par detālplānojuma Rīgā, Ulbrokas ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 08.12.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, reģ. Nr. 50103129191, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1050, e-pasts: sarmite [at] grupa93 [dot] lv, tālrunis: 67217043.