Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzelzavas ielā 75b (71. grupa, 2437. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.07.2017. lēmumu Nr. 28, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 6 kļavu ø 44, 44, 36, 38, 28, 30 cm, 12 liepu ø 34, 42, 46, 46, 38/43 (pāršķēlies stumbrs), 52, 45, 39, 26, 36, 40, 45 cm, 3 egļu ø 18(celma caurmērs 27 cm), 32, 34 cm, 1 zeltzaru vītola (agrāk nolūzis skeletzars, stumbrā attīstījusies trupe) ø 72 cm, 1 zirgkastaņas ø 23 cm, 5 bērzu ø 26, 46, 27, 44, 32 cm, 1 pīlādža ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 vīksnas ø 12/12cm (celma caurmērs 26 cm) ciršana.

Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēku pārbūve Tērbatas ielā 7, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 2017.g 13. jūnija lēmumu Nr.BV-17-5008-ap, būvniecības ierosinātājs SIA “KMI Invest” Reģ. Nr. 40103789315, Miesnieku iela 13, Rīga, LV-1050, tel. +371 20 209 784, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Ēku pārbūve Tērbatas ielā 7”, zemesgabala kadastra Nr. 1000210040.

Būvniecības ierosinātājs:

SIA “KMI Invest”
Miesnieku iela 13, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 40103789315
tel. +371 20 209 784

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 05.07.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-_ 17094-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „BHK Maskavas”, reģ. Nr. 40103947775, Gustava Zemgala gatve 71, Rīgā, LV-1039, e-pasts: mikus [dot] freimanis [at] bonava [dot] com, tālrunis: 27070023

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kleistu ielā, Lielajā ielā, Flotes ielā, Parādes ielā, Lēpju ielā (109. grupa, 3. grunts, 103. grupa, 9999; 242; 2062; 2063. grunts, 110. grupa, 9999. grunts, 104. grupa, 205; 9999. grunts, 80. grupa (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.06.2017. lēmumu Nr. 25, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Lēpju ielas sarkanajās līnijās (109. grupa, 3. grunts; kadastra apzīmējums 0100 109 0004) 8 papeļu ø 16-95 cm,      

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 50 (21. grupa, 27. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2017. lēmumu Nr. 18, 1.3.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 kļavu ø 74, 55, 72 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 50 (21. grupa, 27. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “ALFOR”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 3 kļavas ø 74, 55, 72 cm.
Koki ir stipri bojāti un apdraud cilvēku drošību.