Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā,Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.11.2016. lēmumu Nr. 45, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 13 priežu ø 20, 21, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 35, 41, 42, 44, 45 cm, 3 bērzu ø 35, 40, 49 cm, 1 kļavas ø 30 cm, 5 liepu ø 22, 28, 28, 30, 35 cm ciršana.

Objekts – “Esošās apbūves nojaukšana un daudzdzīvokļu māju jaunbūve Rīgā, Vecāķu prospektā 205”.
Adrese – Rīgā, Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts).
Zemes īpašnieks – SIA “Vecāķu 205”.

Paziņojums par būvniecības ieceres „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Šķūņu ielā 9, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk –Būvvalde) 01.09.2016. lēmumu Nr. BV-16-6458-ap, būvniecības ierosinātājs SIA „NB Rīga” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Šķūņu ielā 9, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 006 2001).

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
SIA „NB Rīga”, reģ. Nr. 40003643505
Šķūņu iela 9, Rīga, LV-1050
tālrunis: 29515077

Paziņojums par detālplānojuma Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā b/n, Sporta ielā 2 un Skanstes iela 5b, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 13.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-416-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2007), Hanzas ielā 10/12, Rīgā ( kadastra apzīmējumi 0100 019 0002 un 0100 019 0162), Hanzas ielā b/n, Rīgā ( kadastra apzīmējums 0100 019 2003), Sporta ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0086) un Skanstes ielā 5B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0059).

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 17.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-421-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Rīgā, Antonijas ielā 17, Antonijas ielā17A, Antonijas ielā 21 un Strēlnieku ielā 4C publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde Rīgas pilsētas būvvalde 12.08.2016. bija pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10888-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Antonijas ielā 17, 17A un 21, Rīgā un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 29.08.2016.-25.09.2016. notika detālplānojuma projekta zemes vienībām vienībām Rīgā, Antonijas ielā 17, Antonijas ielā17A, Antonijas ielā 21 un Strēlnieku ielā 4C publiskā apspriešana un 15.09.2016. plkst.