Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Katrīnas dambī b/n (12.grupa, 2043.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.03.2013. lēmumu Nr.12 1.3.2.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 vīksnas ø 36 cm, 1 oša ø 62 cm, 4 liepu ø 43, 44, 42, 36 cm, 2 papeļu ø 23, 33 cm, 2 trīsstumbru ievu ø 22/12/37, 18/18/18 cm, 1 bērza ø 46 cm, 1 zirgkastaņas ø 21/19 cm ciršana Rīgā, Katrīnas dambī b/n (12.grupa, 2043.grunts), kas paredzēta objekta „Biroju ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.
Objekts – „Biroju ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīga, Katrīnas dambis b/n (12.grupa, 2043.grunts).

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Baznīcas ielā 26 (20.grupa, 37.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.03.2013. lēmumu Nr.12 1.5.4.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 zirgkastaņas ø 42 cm ciršana.
Adrese – Rīga, Baznīcas iela 26 (20.grupa, 37.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „EL Operator”

Iekšpagalmā ēkas tuvumā esošā 1 zirgkastaņa ø 42 cm stipra vēja apstākļos apdraud ēkas konstrukcijas. Iepriekš kokam apzāģēti vainaga apakšējie zari, augstu pacelts vainags, atsevišķi kalstoši zari, koks bez ainaviskās vērtības.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (122.grupa, 2117.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.03.2013. lēmumu Nr.10 1.5.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 28 cm ciršana.
Adrese – Rīga, Hipokrāta ielā 4 (122.grupa, 2117.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”.

Paziņojums parpublisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, K.Barona ielā 57 (28.grupa, 80.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.03.2013. lēmumu Nr.10 1.3.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 53, 51 cm ciršana.
Objekts – „Dzīvojamās, tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīga, K.Barona iela 57 (28.grupa, 80.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „BMS Tehnoloģijas”.