Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Vaidavas ielā (ielas sarkanajās līnijās) (1)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.03.2013. lēmumu Nr.13 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 34, 46 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Kontakttīklu pārbūve un pieturvietas labiekārtošana” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ēveles ielā 14 (24.grupa, 38.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.03.2013. lēmumu Nr.13 1.3.4.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 oša ø 86 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas lit.002 rekonstrukcija” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Indrānu ielā 10 (26.grupa, 185.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.04.2013. lēmumu Nr.14 1.5.9.§, teritorijas kopšanas ietvaros publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 52 cm ciršana Rīgā, Indrānu ielā 10 (26.grupa, 185.grunts).

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19.grupa, 27.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.04.2013. lēmumu Nr.14 1.3.2.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 62 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas lit.001 rekonstrukcija un ēkas  jaunbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hospitāļu ielā 9 (24.grupa, 2012.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.04.2013. lēmumu Nr.14 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 43 cm un 2 gobu ø 23, 18 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.