Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hospitāļu ielā 9 (24.grupa, 2012.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.04.2013. lēmumu Nr.14 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 43 cm un 2 gobu ø 23, 18 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Raunas ielā 41 (89.grupa, 635.grunts) (2)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.03.2013. lēmumu Nr.13 1.3.5.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 kļavu ø 47, 47, 45 cm, 1 bērza ø 36 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, A.Čaka ielā 62 (33.grupa, 83.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.03.2013. lēmumu Nr.11 1.5.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 44 cm ciršana.
Adrese – Rīga, A.Čaka ielā 62 (33.grupa, 83.grunts).
Zemes īpašnieks – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašnieki.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Miera ielā 6 (23.grupa, 60.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.03.2013. lēmumu Nr.11 1.5.6.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 53 cm ciršana.
Adrese – Rīga, Miera iela 6 (23.grupa, 60.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „Unir”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.03.2013. lēmumu Nr.10 1.3.5.§ un 18.03.2013. lēmumu Nr.12 1.3.6.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 17, 18 cm, 3 gobu ø 15 cm (celma ø 21 cm), 8/15 cm (celma ø 25 cm), 22/24 cm ciršana Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts), kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” realizācijas ietvaros.
Objekts – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīga, Ģipša iela 4 (62.grupa, 2128.grunts).