Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Turaidas ielas sarkanajās līnijās (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.01.2013. lēmumu Nr.5 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 divstumbru kļavas ø 20/18 cm, 2 kļavu ø 21 cm ciršana.

Objekts – „Turaidas ielas rekonstrukcija”.
Adrese – Rīga, Turaidas ielas sarkanās līnijas.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsēta.

Paredzēta Turaidas ielas un tās inženierkomunikāciju projektēšana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Nometņu ielā 61 (57.grupa, 105.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.01.2013. lēmumu Nr.4 1.3.4.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 60, 48, 42 cm, 1 kļavas ø 38 cm ciršana.

Objekts – „Tirdzniecības komplekss ar biroja telpām”.
Adrese – Rīga, Nometņu iela 61 (57.grupa, 105.grunts).
Zemes īpašnieks – Gints Vanags, Ramona Buša.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.01.2017. lēmumu Nr. 3, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 kļavu ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 15/16 (celma caurmērs 27 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 24/30, 19 (celma caurmērs 23 cm), 21/10, 20 cm un 5 gobu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 8/15 (celma caurmērs 25 cm), 22/24, 18 (celma caurmērs 22 cm), 14/15 (celma caurmērs 24 cm) ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (193.grupa, 27.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2016. lēmumu Nr. 43, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 24, 40 cm, 1 ozola ø 31 cm ciršana.

Objekts – “Estētiskās medicīnas klīnika”.
Adrese – Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19. grupa, 27. grunts).
Zemes īpašnieks - SIA “ENJUR Serviss”; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “AB ARHO”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.09.2014. lēmumu Nr. 40, 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 oša ø 48 cm Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Sporta kompleksa rekonstrukcija par dzīvojamo māju ar publiska rakstura telpām projektēšana” realizācijas ietvaros.