Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 (19.grupa, 2009.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.08.2013. lēmumu Nr.32 1.5.18.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 egļu ø 32, 34 cm ciršana Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 (19.grupa, 2009.grunts), kas paredzēta objekta „Teritorijas kopšanas” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tērbatas ielā 72 (28.grupa, 89.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.07.2013. lēmumu Nr.31 1.3.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 67, 51, 38, 37 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzstāvu dzīvojamās un darījumu ēkas projektēšana” Rīgā, Tērbatas ielā 72 (28.grupa, 89.grunts) realizācijas ietvaros.

Paziņojums par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" " trokšņu samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedrisko apspriešanu (0)

 

Rīcības plāna nosaukums:
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņu samazināšanas plāns (turpmāk - rīcības plāns).

 

Rīcības plāna izstrādātājs:

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Maskavas ielā 257 (24)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.07.2013. lēmumu Nr.28 1.4.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 68 cm, 4 sudrabkļavu  ø 64, 72, 82, 83 cm ciršana objektā „Piebraucamo ceļu  un estakādes izbūve no Maskavas ielas 257 līdz Krasta ielai un esošajai estakādei Rīgā, pie Maskavas ielas 257 (72.grupa, 171.grunts)”, 11 zirgkastaņu ø 29-53 cm, 1 bērza ø 48 cm ciršana objektā „Salaspils ielas rekonstrukcija posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 4C”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kalnciema ielā 2c (61.grupa, 171., 212.grunts), meža ielā b/n (61.grupa, 2067.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.06.2013. lēmumu Nr.26 1.3.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 tūju ø 22, 30 cm, 3 bērzu ø 46, 29, 45 cm, 1 ošlapu kļavas ø 45 cm, 1 pīlādža ø 18 cm, 1 blīgznas ø 21 cm, 1 trīsstumbru ievas ø 23/23/27 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamo ēku jaunbūves projektēšana” Rīgā, Kalnciema ielā 2C (61.grupa, 171., 212.grunts), Meža ielā b/n (61.grupa, 2067.grunts) realizācijas ietvaros.