Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sliežu ielā 21A, Sliežu ielā 21C, Sliežu ielā 23, Sliežu ielas sarkanajās līnijās, Gaujienas ielā 4 (15. grupa, 132., 2037., 15., 11., 8., 100. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.07.2017. lēmumu Nr. 29, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Sliežu ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 11. grunts; kadastra apzīmējums 0100 015 0008) 1 kļavas ø 57 cm, 2 pelēcīgo apšu ø 19 - 29 cm, Sliežu ielā 21A (15. grupa, 132.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 05.07.2017. bija  pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-_ 17094-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 2017.gada 12.jūlija  līdz 8.augustam notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 1.augustā plkst. 17:30 Rīgas pilsētas Pumpura pamatskolā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Miera ielā 25 (23. grupa, 73.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.06.2017. lēmumu Nr. 26, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 bērzu ø 20, 42, 47, 25/21/24/22, 44 cm un 1 pīlādža ø 25 cm ciršana.

Objekts – “Biroja ēkas pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Miera ielā 25 (23. grupa, 73. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Roche Latvija”.

Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēkas pārbūve par viesnīcu Noliktavas ielā 5, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 25.05.2017. lēmumu Nr. BV-17-6487-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “N5” reģ. Nr. 40103479664, Elizabetes iela 2-522, Rīga, LV-1010, tel. 26465888, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Ēkas pārbūve par viesnīcu Noliktavas ielā 5, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 010 00095).

Būvniecības ierosinātājs:
SIA “N5”
Elizabetes iela 2-522, Rīga, LV-1010
reģ. Nr. 40103479664
tel. 26465888

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714) nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 2017.gada 06.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-8437-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai".

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.07.2017. līdz 14.08.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 02.08.2017. plkst.17.30 Rīgas centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkā Lielirbes ielā 6, Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu līdz 14.08.2017. var iepazīties: