Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kungu ielā bez numura (1. grupa, 153. grunts), Grēcinieku ielā bez numura (1. grupa, 2014. grunts), pie Grēcinieku ielas 25 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.02.2017. lēmumu Nr. 6, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 31, 32, 36 cm ciršana.

Objekts – “Viesnīcu ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Kungu ielā bez numura (1. grupa, 153. grunts), Grēcinieku ielā bez numura (1. grupa, 2014. grunts), pie Grēcinieku ielas 25.
Koku ciršanas ierosinātājs – UAB Nevertel Latvia-Filiāle; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sermuliņu ielā 14 (12. grupa, 2048. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.03.2017. lēmumu Nr. 10, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 10 ošlapu kļavu ø 32/28 cm, 20/35/43/38/14, 17, 18 (celma caurmērs 25 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 13/15/15/16/16/17 (celma caurmērs 67 cm), 21, 34, 42 cm, 1 bērza ø 31 cm, 1 liepas ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 ozola ø 64 cm, 2 kļavu ø 55, 36 cm, 1 papeles ø 125 cm ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu Koka ciršanai Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās, Kadastra apzīmējums 0100 024 9999, pie vesetas ielas 26 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.02.2017. lēmumu Nr. 7, 1.3.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 32/30/20/24 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 024 9999, pie Vesetas ielas 26.
Koka ciršanas ierosinātājs – Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “INVL Asset Management”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Paziņojums par publisko apspriešanu Koku ciršanai Rīgā, Mihaila Tāla ielā 4 (18. Grupa, 150. Grunts, Kadastra apzīmējums 0100 018 0140) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.02.2017. lēmumu Nr. 8, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 bērzu ø 33, 41, 44, 46, 47 cm ciršana.

Objekts – “Latvijas laikmetīgās mākslas muzejs”.
Adrese – Rīgā, Mihaila Tālā ielā 4 (18. grupa, 150. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0140).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Pillar Architekten”; zemes īpašnieks – AS “ABLV Bank”.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 07.03.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-3060-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 21. marta līdz 2017. gada 18. aprīlim. Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks: 29. martā plkst. 18:00 Old Riga Palace Hotel konferenču zālē, Minsterejas ielā 8/10, Rīgā.