Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64.grupa, 999.grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.12.2016. lēmumu Nr. 52, 1.3.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 13 kļavu ø 18 (celma caurmērs 26 cm), 21, 22, 34, 35, 38, 44, 45, 45, 50, 55, 70, 86 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Cēsu ielā 19 (26.grupa, 104.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.12.2016. lēmumu Nr. 50, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 64, 33, 44 cm ciršana.

Objekts – “Automašīnu stāvlaukuma izbūve”.
Adrese – Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs - SIA “Property Innovators”.

Saistībā ar automašīnu stāvlaukuma izbūvi paredzēts cirst 3 liepas ø 64, 33, 44 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas un 1 liepas ø 54 cm Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.01.2017. lēmumu Nr. 3, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 42, 37/40/42 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas un 1 liepas ø 54 cm Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24 ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Astrida Briāna ielā 11 (24.grupa, 56.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.12.2016. lēmumu Nr. 50, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 gobas ø 36/39 cm ciršana.

Objekts – “Automašīnu stāvlaukuma izbūve”.
Adrese – Rīgā, Aristida Briāna ielā 11 (24. grupa, 56. grunts).
Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs - SIA “Briāna nams”.
Saistībā ar automašīnu stāvlaukuma izbūves darbiem paredzēts cirst 1 gobu ø 36/39 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Andrejostas ielā 8A (11.grupa, 2063.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.12.2016. lēmumu Nr. 52, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm ciršana.

Objekts – “10kV elektroapgādes rekonstrukcija”.
Adrese – Rīgā, Andrejostas ielā 8A (11. grupa, 2063. grunts).
Zemes īpašnieks - SIA “Laikmeta muzejs”; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “RTO elektrotīkli”.