Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par detālplānojuma Rīgā, Ulbrokas ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 08.12.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, reģ. Nr. 50103129191, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1050, e-pasts: sarmite [at] grupa93 [dot] lv, tālrunis: 67217043.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74 (86.grupa, 72.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2016. lēmumu Nr. 43, 1.3.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 6 liepu ø 33, 34, 36, 37, 38, 39 cm ciršana.

Objekts – “Administratīvā kompleksa jaunbūve”.

Adrese – Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74 (86. grupa, 72. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Europa biznesa centrs”.
Saistībā ar plānoto administratīvā kompleksa jaunbūvi paredzēts cirst 6 liepas ø 33, 34, 36, 37, 38, 39 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pededzes ielā 3 (17.grupa, 2001.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2016. lēmumu Nr. 42, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 42, 42, 45, 53 cm, 5 kļavu ø 21, 22, 23, 24/26, 34/37 cm, 1 bērza ø 25 cm, 1 oša ø 24/26/32 cm ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Pededzes ielā 3 (17. grupa, 2001. grunts).
Zemes īpašnieks - SIA “ALFA PROPERTIES INVESTMENT”; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Diānas Zalānes projektu birojs”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 17b (30.grupa, 2018.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2016. lēmumu Nr. 42, 1.3.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 120 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 17B (30. grupa, 2018. grunts).
Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “EBU17A”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzelzavas ielā 78 (71.grupa, 1333.gunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 31.10.2016. lēmumu Nr. 44, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 2 ievu ø 26, 29 cm, 1 bērza ø 47 cm, 3 zirgkastaņu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 23 cm ciršana.

Objekts – “Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Dzelzavas ielā 78 (71. grupa, 1333. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “APEX INVESTMENTS”.