Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sporta ielā 13/15 (24.grupa, 318.grunts), Skanstes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9014) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 pīlādžu ø 22, 25 cm, 2 kļavu ø 22, 23 cm, 1 ozola ø 22 cm, 1 smiltsērkšķa ø 18 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 ošlapu kļavu ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 15/17/18 (celma caurmērs 30 cm), 1 ošlapu kļavas 18/19 (celma caurmērs 24 cm) ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Astrida Briāna ielā 4 (23.grupa, 77.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 parastās liepas ø 74 cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamās ēkas pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Aristida Briāna ielā 4 (23. grupa, 77. grunts).
Zemes īpašnieks - SIA “MP finance”; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “RCBS”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, A. Deglava ielā 167 (92. grupa, 961. grunts), A. Deglava ielā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0783 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 ozolu ø 23, 21, 21 cm, 35 bērzu ø 24, 25, 25, 23, 28, 31, 32, 25, 36, 27, 15 (celma caurmērs 23 cm), 16, 17, 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 19, 19, 19 (celma caurmērs 27 cm), 22, 24, 22, 22, 21, 20/20, 32, 27, 25, 20, 24, 21, 23, 22, 20/16, 24, 21 cm, 3 blīgznu ø 24, 22, 25 cm, l liepas ø 57 cm ciršana.

Paziņojums par būvniecības ieceres „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Mazā Monētu ielā 3 un Tirgoņu ielā 6, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 01.12.2016. lēmumu Nr. BV-16-16361-nd, būvniecības ierosinātājs SIA „MILTONWEST PROJECT” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz apartamenta tipa viesnīcu Rīgā, Mazā Monētu ielā 3, Tirgoņu ielā 6” (kadastra apzīmējums 0100 007 0092).

Paziņojums par būvniecības ieceres „Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Martas ielā 9-37, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 26.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-11441-pi būvniecības ierosinātājs nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu” Martas ielā 9-37, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 006 2001).