Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Āzenes ielā b/n (62.grupa, 2003.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.01.2014. lēmumu Nr. 2 1.3.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 11 bērzu ø 32, 32, 44, 43, 22, 31, 30, 22, 26, 30, 31 cm un 3 ozolu ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 32 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Rīgas Tehniskās universitātes laboratoriju korpusa jaunbūves projektēšana” realizācijas ietvaros Rīgā, Āzenes ielā b/n (62. grupa, 2003. grunts).

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Matīsa ielā 61 (34.grupa, 96.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.11.2013. lēmumu Nr. 47 1.5.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 74 cm, 1 oša ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 4 papeļu ø 82, 80, 58, 42 cm, 1 divstumbru papeles ø 100/60 cm ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 61 (34. grupa, 96. grunts).

Paziņojums par ēkas ar darījumu un dzīvojamo funkciju Rīgā, Klīveru ielā 2 būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2013. gada 20. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-13-6802-nd „Par ēkas ar darījumu un dzīvojamo funkciju Rīgā, Klīveru ielā 2 būvniecības ieceri”.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014. gada 2. janvāra līdz 2014. gada 13. februārim.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, J.Asara ielā 3 (37.grupa, 5.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.11.2013. lēmumu Nr.46 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 7 liepu ø 41, 43, 45, 47, 47, 48, 49 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Slimnīcas ēku kompleksa rekonstrukcijas projektēšana” realizācijas ietvaros Rīgā, J. Asara ielā 3 (37. grupa, 5. grunts).