Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 2017.gada 25. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-10573-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kleistu ielā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai".

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 11.09.2017. līdz 08.10.2017.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 18.05.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-6192-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešana notika no 25.05.2017. līdz 22.06.2017. Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notika 07.06.2017., plkst. 17:30,  Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 06.07.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-8437-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai". Laika posmā no 17.07.2017. līdz 14.08.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 02.08.2017. plkst. 17:30 Rīgas centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkā Lielirbes ielā 6, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tomsona ielā 2 (24. grupa, 179. grunts), Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas 4, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.07.2017. lēmumu Nr. 30, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 30, 31, 37 cm ciršana.

Objekts – “Siltumtīklu pārbūve posmā no K-3-56-10 līdz K-3-56-13 un līdz ēkām Rīgā, Tomsona ielā 2 un Rīgā, Tomsona ielā 4”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā,Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts, kadastra apzīmējums 0100 049 0177) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.08.2017. lēmumu Nr. 32, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 66 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve”.

Adrese – Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts, kadastra apzīmējums 0100 049 0177).

Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “Klīversala”.