Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielā 86 (40. grupa, 42. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.12.2017. lēmumu Nr. 50, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 25, 26, 26, 30 cm un 3 gobu ø 22, 22, 28 cm ciršana.

Objekts – “Autostāvvietas izbūve”.
Adrese – Rīgā, Lāčplēša ielā 86 (40. grupa, 42. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “ORANGE DEVELOPMENT”.

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Avotu un Grīziņkalna apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 22.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-188-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Avotu un Grīziņkalna apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.12.2017. lēmumu Nr. 49, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.11.2017. lēmumu Nr. 47, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota
3 liepu ø 66, 42, 51 cm ciršana.

Objekts – “Daugavas stadiona deju mēģinājumu, sporta laukuma paplašināšana”.
Adrese – Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75, Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 02.10.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-12318-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 028 0015), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai".

Detālplānojuma publiskās apspriešana termiņš tika noteikts no 17.10.2017. līdz 13.11.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 31.10.2017.