Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 07.03.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-3060-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 21.03.2017. līdz 18.04.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 29.03.2017. plkst. 17:30, Riga Palace Hotel konferenču zālē, Minsterejas ielā 8/10, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Stabu ielā 76 (32. grupa, 49. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.04.2017. lēmumu Nr. 16, 1.3.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 55/14 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Stabu ielā 76 (32. grupa, 49. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – divas fiziskas personas.
Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 55/14 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Balasta dambī 5B (62. grupa, 133. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.04.2017. lēmumu Nr. 16, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 19/13 (celma caurmērs 29 cm), 22/18/16 cm ciršana.

Objekts – “Ēkas pārbūve un nojaukšana”.
Adrese – Rīgā, Balasta dambī 5B (62. grupa, 133. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Dizaina Osta”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.04.2017. lēmumu Nr. 15, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 bērzu ø 28, 44, 16, 16 (celma caurmērs 20 cm), 34 cm ciršana.

Objekts – “Mākslas un pasākumu centra jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Dzirkstes”.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Endzelīna ielā 32A, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 23.02.2017. pieņēma lēmumu Nr.BV-17-2583-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 06.03.2017. līdz 03.04.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 22.03.2017. plkst. 17:30, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.