Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu Koku ciršanai Rīgā, Mihaila Tāla ielā 4 (18. Grupa, 150. Grunts, Kadastra apzīmējums 0100 018 0140) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.02.2017. lēmumu Nr. 8, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 bērzu ø 33, 41, 44, 46, 47 cm ciršana.

Objekts – “Latvijas laikmetīgās mākslas muzejs”.
Adrese – Rīgā, Mihaila Tālā ielā 4 (18. grupa, 150. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0140).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Pillar Architekten”; zemes īpašnieks – AS “ABLV Bank”.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 07.03.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-3060-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 21. marta līdz 2017. gada 18. aprīlim. Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks: 29. martā plkst. 18:00 Old Riga Palace Hotel konferenču zālē, Minsterejas ielā 8/10, Rīgā.

Par detālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 01.03.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-1868-ap „Par detālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 20. marta līdz 2017. gada 19. aprīlim. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 6. aprīlī, plkst. 17.30, Detālplānojuma projekta teritorijā, Kalnciema ielā 191, Rīgā.

Paziņojums par publisko apspriešanu Koka ciršanai Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. Grupa, 40. Grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.02.2017. lēmumu Nr. 6, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 40 cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamās ēkas lit.001 pārbūve un dzīvojamās ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts).
Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “R.Evolution 21”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.02.2017. lēmumu Nr. 8, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 34 cm ciršana.

Objekts – “Intermodālā satiksmes mezgla būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “Promenex”.