Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0091) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 01.03.2017. pieņēma lēmumu Nr.BV-17-1868-ap „Par detālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 20.03.2017. līdz 19.04.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 06.04.2017. plkst. 17:30, detālplānojuma teritorijā Kalnciema ielā 191, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.05.2017. lēmumu Nr. 21, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 28/26 cm ciršana.

Objekts – “Žoga izbūve”.
Adrese – Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – biedrība “Lāču 9”; zemes īpašnieks: dzīvokļu īpašnieki un Rīgas pilsētas pašvaldība.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2023, pie Brīvības ielas 184 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2017. lēmumu Nr. 18, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 46 cm, 1 zirgkastaņas ø 26 cm ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Laktas ielā 8(17. grupa, 71. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0050) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.04.2017. lēmumu Nr. 16, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 Holandes liepu ø 61, 45, 23 cm, 11 liepu ø 31, 21, 30, 38, 34, 27, 48, 46, 34, 45, 42 cm, 3 platlapu liepu ø 67, 64, 65 cm ciršana.

Objekts – “Žoga izbūve”.
Adrese – Rīgā, Laktas ielā 8(17. grupa, 71. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0050).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – Latvijas Republikas Veselības ministrija.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 18.05.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-6192-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 25.05.2017. līdz 22.06.2017. Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks 07.06.2017., plkst. 17:30,  Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā.