Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mihaila Tāla ielā bez numura (18. grupa, 2079. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0139) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.02.2018. lēmumu Nr. 7, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 21 cm, 6 bērzu ø 27, 24, 17/20, 29, 17, 20 cm ciršana.

Objekts – “Parks “HANZAS DĀRZS””.
Adrese – Rīgā, Mihaila Tāla ielā bez numura (18. grupa, 2079. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0139).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Hanzas Dārzs”.

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Zolitūdes apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-39-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Zolitūdes apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Maskavas forštates apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-38-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Maskavas forštates apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zvejnieku ielā 34 (62. grupa, 17. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.02.2018. lēmumu Nr. 7, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 66 cm, 3 liepu ø 39, 57, 24 cm, 1 gobas ø 31/35 cm un 1 blīgznas ø 20 cm ciršana.

Objekts – “Mazstāvu dzīvokļu mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Zvejnieku ielā 34 (62. grupa, 17. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Nasau”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Trijādības ielā 4 (49. grupa, 32. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.02.2018. lēmumu Nr. 6, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 bērzu ø 51, 34, 42 cm, 1 papeles ø 86 cm, 1 ievas ø 17/13/16/20 cm un 1 asās egles ø 16 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu dzīvojamās ēkas būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Trijādības ielā 4 (49. grupa, 32. grunts)
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – AB “PREKYBOS CENTRAS VCUP”.