Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.02.2017. lēmumu Nr. 8, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 34 cm ciršana.

Objekts – “Intermodālā satiksmes mezgla būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “Promenex”.

Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 23.02.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-2583-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš no 06.03.2017. līdz 03.04.2017. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 22. martā, plkst. 17:30, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46 , Rīgā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts). (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.01.2017. lēmumu Nr. 5, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 gobu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 11/12 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm ciršana.

Objekts – “Latvijas Universitātes Zinātņu centrs” jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts).
Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments; koku ciršanas ierosinātājs - AS “LNK Industries”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts), Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.01.2017. lēmumu Nr. 5, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 33 cm, 1 gobas ø 21/14/15/7/16/13/16/9 cm Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts) un 2 ošlapu kļavu ø 35, 28 cm Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) ciršana.

Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 25.01.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-720-ap „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai” un 08.02.2017. ar lēmumu BV-17-1765-nd publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 15.02.2017. līdz 14.03.2017.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks: 01. martā plkst.17:30 Kultūras centra ,,Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.