Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par detālplānojuma Balasta dambī 2, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 06.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-8706-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.07.2018. līdz 12.08.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.08.2018. plkst. 17.30 Pārdaugavas izpilddirekcijas konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.06.2018. lēmumu Nr. 24, 1.3.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 44 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – biedrība “EKSPLUATĀCIJAS CENTRS”; zemes īpašnieks – dzīvokļu īpašnieki.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts), Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (20. grupa, 9017. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.06.2018. lēmumu Nr. 23, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 tūjas ø 13/14 cm, 1 gobas ø 95 cm, 1 bērza ø 43 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.

Adrese – Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts), Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (20. grupa, 9017. grunts).

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 2018.gada 19. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-7879-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Dzirciema ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 065 0035), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai".

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.07.2018. līdz 30.07.2018. (ieskaitot).