Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.07.2018. lēmumu Nr. 31, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 oša ø 91 cm, 1 ošlapu kļavas ø 24/22 cm, 1 kļavas ø 19/14 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamās ēkas pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “PMT Invest”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Enkura ielā 4 (62. grupa, 45. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.07.2018. lēmumu Nr. 31, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 47 cm, 2 ošlapu kļavu ø 20/18/17/15/16 , 20 cm, 1 kļavas ø 25 cm, 1 oša ø 15 (celma caurmērs 20 cm) cm ciršana.

Objekts – “Esošās ēkas pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Enkura ielā 4 (62. grupa, 45. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “PMT Services”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērnavas ielā 70 (37. grupa, 145. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.06.2018. lēmumu Nr. 25, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 zirgkastaņu ø 56, 57 cm, 1 papeles ø 26 cm, 1 apses ø 23 cm, 2 blīgznu ø 21, 21/22 cm ciršana.

Objekts – “Esošo ēku nojaukšana un ēkas pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo namu”.
Adrese – Rīgā, Pērnavas ielā 70 (37. grupa, 145. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Narvas Investment”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā Sporta ielā 2 (19. grupa, 86. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.06.2018. lēmumu Nr. 25, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 88 cm ciršana.

Objekts – “Pastilas-marmelādes ceha pārbūve par biroju ēku”.
Adrese – Rīgā, Sporta ielā 2 (19. grupa, 86. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Sporta 2”.