Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU KOKU CIRŠANAI RĪGĀ, PIENA IELĀ 11 (12. GRUPA, 79. GRUNTS) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.05.2017. lēmumu Nr. 21, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 33/14 cm, 1 blīgznas ø 16/32/24 cm, 1 vītola ø 25/48/53 cm ciršana.

Objekts – “Vieglo automašīnu stāvlaukuma ierīkošana”.
Adrese – Rīgā, Piena ielā 11 (12. grupa, 79. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Realto Daryo”.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0091) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 01.03.2017. pieņēma lēmumu Nr.BV-17-1868-ap „Par detālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 20.03.2017. līdz 19.04.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 06.04.2017. plkst. 17:30, detālplānojuma teritorijā Kalnciema ielā 191, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.05.2017. lēmumu Nr. 21, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 28/26 cm ciršana.

Objekts – “Žoga izbūve”.
Adrese – Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – biedrība “Lāču 9”; zemes īpašnieks: dzīvokļu īpašnieki un Rīgas pilsētas pašvaldība.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2023, pie Brīvības ielas 184 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2017. lēmumu Nr. 18, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 46 cm, 1 zirgkastaņas ø 26 cm ciršana.