Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.12.2017. lēmumu Nr. 49, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.11.2017. lēmumu Nr. 47, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota
3 liepu ø 66, 42, 51 cm ciršana.

Objekts – “Daugavas stadiona deju mēģinājumu, sporta laukuma paplašināšana”.
Adrese – Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75, Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 02.10.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-12318-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 028 0015), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai".

Detālplānojuma publiskās apspriešana termiņš tika noteikts no 17.10.2017. līdz 13.11.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 31.10.2017.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.11.2017. lēmumu Nr. 46, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 vītolu ø 31, 40, 53 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “GMG Demetra”.