Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 30 (30. grupa, 59. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.07.2018. lēmumu Nr. 31, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 gobas ø 23/24 cm ciršana.

Objekts – “Administratīvā ēka”.
Adrese – Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 30 (30. grupa, 59. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “K47”.

Saistībā ar ēkas pārbūvi paredzēts cirst 1 gobu ø 23/24 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērses ielā 2A (30. grupa, 57. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.07.2018. lēmumu Nr. 31, 1.2.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 46, 50 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Pērses ielā 2A (30. grupa, 57. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūvi paredzēts cirst 2 liepas ø 46, 50 cm.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 065 0035) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 19.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-7879-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 065 0035) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskā apspriešana notika no 02.07.2018. līdz 30.07.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 11.07.2018. plkst. 17.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Pārdaugava”, Dzirciema ielā 26.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Turaidas ielā 4, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2018. gada 19. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-5162-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Turaidas ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 070 0026) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 03.05.2018. līdz 31.05.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 09.05.2018.