Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Pāles ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 092 0081), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 3. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10390-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pāles ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0081 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 092 0044 sastāvā) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J) un Apstādījumu un dabas teritorija (A).

No 2016. gada 23. augusta līdz 20. septembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 19.08.2016. lēmumu Nr. BV-16-353-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 076 0803), Rīgā (2)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 8. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-9067-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J).

Paziņojums par detālplānojuma teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 17.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-227-ls apstiprināts detālplānojums teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā.

Ar detālplānojumu var iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Detālplānojumi”.

 

No 2016. gada 17. maija līdz 15. jūnijam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Berģu, Brekšu, Bukultu, Juglas un Sužu apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 13.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-223-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Berģu, Brekšu, Bukultu, Juglas un Sužu apkaimē.