Aktualitātes

2017. gada 6. novembrī pieņemts lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu adresācijas optimizēšanai Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 06.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-180-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 141 ēkai un 96 zemes vienībām Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, iepazīties ar lēmumu Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Paziņojums par detālplānojuma Zolitūdes ielā 62, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 24.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-171-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Zolitūdes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0714), Rīgā

Paziņojums par detālplānojuma Maskavas ielā 188, Rīgā un Maskavas ielā 192, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 13.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-166-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Maskavas ielā 188 (kadastra apzīmējums 0100 048 0068), Rīgā un Maskavas ielā 192 (kadastra apzīmējums 0100 048 0070), Rīgā.

Aicinām piedalīties Rīgas pilsētas būvvaldes KLIENTU APTAUJĀ (0)

Ar mērķi pilnveidot klientu apkalpošanas procesu un uzlabot Būvvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti Rīgas pilsētas būvvalde no šī gada 11. oktobra līdz 10. novembrim veic klientu aptauju.

No 2017. gada 10. oktobra līdz 8. novembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Purvciema un Dārzciema apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 10.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-165-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Purvciema un Dārzciema apkaimē.