Aktualitātes

Paziņojums par lēmumu koriģēt detālplānojumu Krasta ielā 33, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 043 0091) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 14.12.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-16242-nd „Par detālplānojumu Krasta ielā 33, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 043 0091)”.

Lēmums

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Juglas krastmalā 13, Juglas krastmalā 15, Dzirnupes ielā 5, Rīgā un zemes vienību bez adreses daļās izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 01.12.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-15559-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Juglas krastmalā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2495), Juglas krastmalā 15, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0469), Dzirnupes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2180) un zemes vienību bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0509 un 0100 092 0512) daļās izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Anniņmuižas bulvārī 77 (kad. apz. 0100 080 0640) un Anniņmuižas bulvārī b/n (kad. ap. 0100 080 2361 un 0100 093 0579) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 15.11.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-14779-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Anniņmuižas bulvārī 77 (kad. apz. 0100 080 0640) un Anniņmuižas bulvārī b/n (kad. ap. 0100 080 2361 un 0100 093 0579) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: koriģēt ielas sarkano līniju.

Pieņemts lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Purvciema un Dārzciema apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 27.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-194-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 706 ēkām un 230 zemes vienībām Rīgas pilsētas Purvciema un Dārzciema apkaimē.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, iepazīties ar lēmumu Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

2017. gada 22. novembrī pieņemts lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Ziepniekkalna apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 22.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-187-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 292 ēkām un 136 zemes vienībām Rīgas pilsētas Ziepniekkalna apkaimē.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, iepazīties ar lēmumu Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.