Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma Veiksmes ielā, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 02.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-18-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Veiksmes ielā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402), Rīgā

Paziņojums par detālplānojuma Valgales ielā 4, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 23.01.2018. lēmumu Nr. BV-18-16-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Valgales ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 099 0141), Rīgā

Paziņojums par detālplānojuma Kleistu ielā b/n, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 02.01.2018. lēmumu Nr. BV-18-1-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Kleistu ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 097 2104), Rīgā

No 2017. gada 27. decembra līdz 2018.gada 14.februārim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Avotu un Grīziņkalna apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 22.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-188-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Avotu un Grīziņkalna apkaimē.

Paziņojums par lēmumu koriģēt detālplānojumu Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā b/n, Sporta ielā 2 un Skanstes ielā 5B (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 04.12.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-15686-nd „Par detālplānojumu Hanzas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2007), Hanzas ielā 10/12, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 019 0002 un 0100 019 0162), Hanzas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2003), Sporta ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0086) un Skanstes ielā 5B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0059)”.

Lēmums