Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1286) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 6. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-2451-ap „Lēmums par detālplānojuma Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1286) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem un ielu teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Traleru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1456 un 0100 120 1422) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 6. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-5114-nd „Lēmums par detālplānojuma Traleru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1456 un 0100 120 1422) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem un ielu teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Juglas krastmalā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0469) (0)

 

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 11. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-42315-nd „Lēmums par detālplānojuma Juglas krastmalā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0469) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Trijādības ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 049 0021, 0100 049 0007, 0100 049 0009) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 9. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-4221-nd „Lēmums par detālplānojuma Trijādības ielā 5, Rīgā (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0100 049 0021, 0100 049 0007 un 0100 049 0009) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir centru apbūves teritorija, tehniskās apbūves teritorija un apstādījumu teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) lēmumu BV-14-278- apstiprināts detālplānojums teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0100 119 2152; 0100 119 2151; 0100 119 2150; 0100 119 2149; 0100 119 2148; 0100 119 2147; 0100 119 2146; 0100 119 2145; 0100 119 2144; 0100 119 2143; 0100 119 2142; 0100 119 2141; 0100 119 2029; 0100 119 2028; 0100 119 0085; 0100 119 0216; 0100 119 0087; 0100 119 9005 un 0100 073 0002).