Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Pulkveža Brieža ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0083) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 26. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-7637-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0083) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir centru apbūves teritorija un ielu teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 0602) (15)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-7544-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 0602) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem, dzīvojamās apbūves teritorija un apstādījumu un dabas teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1499) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 6. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-2431-ap „Lēmums par detālplānojuma Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1499) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem un ielu teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1286) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 6. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-2451-ap „Lēmums par detālplānojuma Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1286) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem un ielu teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Traleru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1456 un 0100 120 1422) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 6. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-5114-nd „Lēmums par detālplānojuma Traleru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1456 un 0100 120 1422) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem un ielu teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.