Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1319 un 0100 120 2402) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-8473-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1319 un 0100 120 2402) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem.

No 2015. gada 18. maija līdz 18. jūnijam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimē (3)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 14.05.2015. lēmumu Nr. BV-15-107-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimē.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Veiksmes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5897-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija un dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vaduguņu ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 2056) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5899-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Vaduguņu ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 2056) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem teritorija un ielu teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ulbrokas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5900-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija, apstādījumu un dabas teritorija.