Aktualitātes

No 2015. gada 10. augusta līdz 7. septembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Atgāzenes, Bieriņu un Torņakalna apkaimē, Usmas un Gardenes ielās (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 06.08.2015. lēmumu Nr. BV-15-10714-nd, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Atgāzenes, Bieriņu un Torņakalna apkaimē, Usmas un Gardenes ielās.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Antonijas ielā 17A, Rīgā (0100 019 0003), Antonijas ielā 21, Rīgā (0100 019 2000) un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā (0100 019 0005) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 28. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-10246-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Antonijas ielā 17, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0152), Antonijas ielā 17A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0003 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 019 0092 sastāvā), Antonijas ielā 21, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2000) un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0005 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 019 0087 sastāvā) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Mainīs adreses Šampētera, Zasulauka, Dzirciema, Ķīpsalas un Āgenskalna apkaimēs (0)

Turpinot adresācijas sakārtošanu galvaspilsētā, Rīgas pilsētas būvvalde pēc publiskās apspriešanas laikā saņemto iedzīvotāju viedokļu apkopošanas 17.jūlijā pieņēmusi lēmumu par adrešu maiņu Šampētera, Zasulauka, Dzirciema, Ķīpsalas un Āgenskalna apkaimēs. Kopā adreses tiks mainītas ap 1200 ēku.

Būvvalde aicina uzņēmējus pārbaudīt iepriekš saskaņoto reklāmas pasu derīguma termiņus (0)

Rīgas pilsētas būvvalde aicina personas, kas izvietojušas reklāmu, izkārtni vai citu informatīvo materiālu Rīgas pilsētas teritorijā un saņēmušas izkārtnes pasi Būvvaldē, pārliecināties par izkārtnes pases izdošanas gadu, jo līdz 2014.gada 7.janvārim izdotajās reklāmas pasēs nav norādīts to derīguma termiņš, un uzņēmēji nereti nav informēti par to, ka nepieciešams saņemt jaunu atļauju Būvvaldē.

Būvvalde informē par izmaiņām būvnodevas aprēķināšanā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka šī gada 1. jūlijā stājušies spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.147 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā”, kas nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteikumi attiecas uz ikvienu fizisku vai juridisku personu, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņo būvniecību Rīgas administratīvajā teritorijā, un saņem būvatļauju Rīgas pilsētas būvvaldē.