Aktualitātes

No 2015. gada 3. novembra līdz 25. novembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 30.10.2015. lēmumu Nr. BV-15-15737-nd, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē.

Rīgas vizuālās identitātes logotipa izstrādes konkurss (0)

Kas ir Rīgas simbols, kā īsi un precīzi raksturot mūsu pilsētu? Lai atrastu labākās idejas, kas sniedz atbildi uz šiem jautājumiem, Rīgas dome bija izsludinājusi konkursu par galvaspilsētas vizuālās identitātes logotipa izstrādi.

Iesūtītos darbus vērtēja žūrijas komisija, kurā iekļauti gan domes pārstāvji, gan reklāmas speciālisti un žurnālisti:

Rīgas pilsētas būvvalde informē: iesniegumus Pilsētvides dizaina pārvaldei iespējams iesniegt arī Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Austrumu izpilddirekcijā (0)

Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvalde kopš 2015. gada marta atrodas un apmeklētājus pieņem Austrumu izpilddirekcijā, klientu ērtībām piedāvājam iespēju iesniegumus, kas adresēti Pilsētvides dizaina pārvaldei, iesniegt ne tikai Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, bet arī Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centā Austrumu izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31.

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Daugavpils iela 31 iespējams iesniegt sekojošus iesniegumus:

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Lestenes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0581) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 10. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-12725-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Lestenes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0581) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (SDZ) un ielu teritorija (I).