Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Artura Galindoma ielā 4, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 16.08.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-10151-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Artura Galindoma ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2005) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu.

No 2017. gada 14. septembra līdz 9. oktobrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu adresācijas optimizēšanai Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 13.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-146-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Mūkusalas ielā 15A, 23, 25, 29, 31, 42, 43, b/n un Dēļu ielā 4, 6, 7 un 8, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 05.09.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-11010-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībās Mūkusalas ielā 15, Mūkusalas ielā 15A, Mūkusalas ielā  23, Mūkusalas ielā 25, Mūkusalas ielā 29, Mūkusalas ielā 31, Mūkusalas ielā 42, Mūkusalas ielā 43 un Mūkusalas ielā bez adreses, Dēļu ielā 4, Dēļu ielā 6, Dēļu ielā 7 un Dēļu ielā 8, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 31.07.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-6381-ap „Par detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Vietējās nozīmes tirdzniecības un pakalpojumu objekta izvietošana Zemes vienībā.

Paziņojums par detālplānojuma Ulbrokas ielā, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2017. gada 10. augusta lēmumu Nr. BV-17-138-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv sadaļas „Detālplānojumi" apakšsadaļā „Detālplānojumu meklētājs” un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv