2014.gada 7. janvārī stājušies spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā"

Versija drukāšanai
2014.gada 7. janvārī stājušies spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā"

 

Tie paredz izmaiņas Būvvaldes klientu apkalpošanas centrā iesniedzamās Reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošanas kārtībā.


Reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošanas un izvietošanas atļaujas izsniegšanas kārtība:

  • Būvvaldes KAC 2 eksemplāros nepieciešams iesniegt Reklāmas/ reklāmas objekta veidlapu ar tai pievienotu reklāmas projektu;
  • iesniedzot dokumentus nepieciešams veikt obligāto maksājumu – Pašvaldības nodevu 22,77 € apmērā par atļaujas sagatavošanu;
  • 7 darba dienu (10 d.d., ja nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums) laikā Būvvaldē tiek pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu vai noraidījumu izsniegt šo atļauju, norādot uz trūkumiem, ko nepieciešams novērst.

Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 77 «Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā» vairs netiek paredzētas:

  • īslaicīgas reklāmas un īslaicīgu reklāmas objektu (eksponēšanas laiks līdz 3 mēnešiem) saskaņošana bez izvietošanas atļaujas;
  • reklāmas/izkārtnes pases. Tās aizvietos Reklāmas/ reklāmas objekta izvietošanas atļauja.

Komentāri

Uz kāda pamata reklāmas projektu izstrādā - uz topogrāfiskā plāna, inženiertīklu pārskata shēmas, zemes robežu plāna, iventarizācijas lietas situācijas plāna, izkopējuma no pilsētas kartes? Kas un kā to nosaka? Vai ipriekšējie saskaņojumi nav vairs nepieciešami - būvvaldes mākslinieks, Latvijas valsts ceļi, RD Satiksmes departamaents, Zemju pārvalde u.c.? Kas un kad to nosaka? Kāds ir reklāmas projekta sastāvs - kā būvprojektam (tehniskam projektam), vienkāršotai renovācijai (apliecinājuma kartei), vai skice brīvā formā? Kur tas ir noteikts?