Aktualitātes

No 2018. gada 7. marta līdz 2018.gada 29.martam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Zolitūdes apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-39-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Zolitūdes apkaimē.

No 2018. gada 6. marta līdz 2018.gada 29.martam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Maskavas forštates apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-38-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Maskavas forštates apkaimē.

Paziņojums par detālplānojuma Veiksmes ielā b/n, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-37-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Veiksmes ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 120 1589), Rīgā

Paziņojums par detālplānojuma Vaduguņu ielā b/n, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-36-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Vaduguņu ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 120 2056), Rīgā

Paziņojums par detālplānojuma Krišjāņa Barona ielā 75 un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 12.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-22-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 028 0032) un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 028 0015).

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mihaila Tāla ielā bez numura (18. grupa, 2079. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0139) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.02.2018. lēmumu Nr. 7, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 21 cm, 6 bērzu ø 27, 24, 17/20, 29, 17, 20 cm ciršana.

Objekts – “Parks “HANZAS DĀRZS””.
Adrese – Rīgā, Mihaila Tāla ielā bez numura (18. grupa, 2079. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0139).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Hanzas Dārzs”.

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Zolitūdes apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-39-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Zolitūdes apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Maskavas forštates apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-38-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Maskavas forštates apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zvejnieku ielā 34 (62. grupa, 17. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.02.2018. lēmumu Nr. 7, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 66 cm, 3 liepu ø 39, 57, 24 cm, 1 gobas ø 31/35 cm un 1 blīgznas ø 20 cm ciršana.

Objekts – “Mazstāvu dzīvokļu mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Zvejnieku ielā 34 (62. grupa, 17. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Nasau”.