Aktualitātes

2017. gada 22. novembrī pieņemts lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Ziepniekkalna apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 22.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-187-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 292 ēkām un 136 zemes vienībām Rīgas pilsētas Ziepniekkalna apkaimē.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, iepazīties ar lēmumu Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

2017. gada 6. novembrī pieņemts lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu adresācijas optimizēšanai Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 06.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-180-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 141 ēkai un 96 zemes vienībām Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, iepazīties ar lēmumu Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Paziņojums par detālplānojuma Zolitūdes ielā 62, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 24.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-171-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Zolitūdes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0714), Rīgā

Paziņojums par detālplānojuma Maskavas ielā 188, Rīgā un Maskavas ielā 192, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 13.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-166-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Maskavas ielā 188 (kadastra apzīmējums 0100 048 0068), Rīgā un Maskavas ielā 192 (kadastra apzīmējums 0100 048 0070), Rīgā.

Aicinām piedalīties Rīgas pilsētas būvvaldes KLIENTU APTAUJĀ (0)

Ar mērķi pilnveidot klientu apkalpošanas procesu un uzlabot Būvvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti Rīgas pilsētas būvvalde no šī gada 11. oktobra līdz 10. novembrim veic klientu aptauju.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Matīsa ielā 71 (34. grupa, 101. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.10.2017. lēmumu Nr. 41, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 58 cm, 1 liepas ø 40 cm, 1 zirgkastaņas ø 47 cm ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Matīsa ielā 71 (34. grupa, 101. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Jūrmala properties”.

Paziņojums būvniecības ieceres „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu no tirdzniecības uz ražošanas funkciju Tallinas ielā 57A, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 27.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-8012-ap, būvniecības ierosinātājs SIA "Joker Līzings”, reģ. Nr. 40003676154, Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045, tālrunis +371 29555665, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu no tirdzniecības un ražošanas funkciju Tallinas ielā 57A, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums. 0100 035 0126.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Valgales ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0141) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 28.09.2017. pieņēma lēmumu BV-17-12175-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Valgales ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 099 0141), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai". Detālplānojuma publiskās apspriešana termiņš tika noteikts no 13.10.2017. līdz 09.11.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 01.11.2017. plkst. 18.00 Ziemeļvalstu ģimnāzijā Paula Lejiņa ielā 12, Rīgā, aktu zālē.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 25.08.2017. pieņēma lēmumu BV-17-10573-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kleistu ielā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešana notika no 11.09.2017. līdz 08.10.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 28.09.2017. plkst. 17.00 Rīgas centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēkā Slokas iela 161 k-1, Rīgā.