Aktualitātes

Informācija par iestādes darba laiku pirmssvētku laikā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde
22.06. (piektdiena) – no plkst. 8:30 līdz plkst. 13:00

Klientu apkalpošanas centrs
22.06. (piektdiena) – no plkst. 8:00 līdz plkst. 13:00

Pieņemti lēmumi par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Maskavas forštates un Zolitūdes apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 23.05.2018. lēmumu Nr. BV-18-82-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 634 ēkām un 195 zemes vienībām Rīgas pilsētas Maskavas forštates apkaimē.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 23.05.2018. lēmumu Nr. BV-18-83-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 63 ēkām un 51 zemes vienībām Rīgas pilsētas Zolitūdes apkaimē.

Informācija par fiziskās personas datu apstrādi (0)

Pamatojoties uz Vispārīgās datus regulas prasībām, esam sagatavojuši informāciju par fiziskās personas datu apstrādi Rīgas pilsētas būvvaldē.

Pieņemts lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Avotu un Grīziņkalna apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 23.05.2018. lēmumu Nr. BV-18-81-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 1032 ēkām un 109 zemes vienībām Rīgas pilsētas Avotu un Grīziņkalna apkaimē.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, iepazīties ar lēmumu Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Paziņojums par detālplānojuma Berģu ielā 168, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 20.04.2018. lēmumu Nr. BV-18-66-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 0602), Rīgā

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.04.2018. lēmumu Nr. 16, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 8 bērzu ø 46, 32, 29/31, 45, 38, 65/53, 49, 53 cm, 2 papeļu ø 45/70/70, 74 cm ciršana.

Objekts – “Administratīvās ēkas būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “LATIBERIA MOTORS”.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Turaidas ielā 4, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 19.04.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-5162-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Turaidas ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 070 0026) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 03.05.2018. līdz 31.05.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 09.05.2018. plkst.17.30 Gustava Zemgala gatvē 71, Rīgā.