Aktualitātes

Vēsturisko projektu pieprasīšanas kārtība (0)

Ņemot vērā, ka vēsturiskie projekti, kas datēti līdz 1944. gadam, pakāpeniski tiek pārvietoti uz Latvijas Valsts arhīvu, šobrīd Būvvaldes arhīvā pieejami vēsturiskie projekti no 56. līdz 89. grupai.

Projektus līdz 55. grupai (ieskaitot) jāpieprasa Latvijas Valsts arhīvā, Slokas ielā 16, Rīgā, tālr.: 67613118.

Pieņemti lēmumi par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Maskavas forštates un Zolitūdes apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 23.05.2018. lēmumu Nr. BV-18-82-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 634 ēkām un 195 zemes vienībām Rīgas pilsētas Maskavas forštates apkaimē.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 23.05.2018. lēmumu Nr. BV-18-83-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 63 ēkām un 51 zemes vienībām Rīgas pilsētas Zolitūdes apkaimē.

Informācija par fiziskās personas datu apstrādi (0)

Pamatojoties uz Vispārīgās datus regulas prasībām, esam sagatavojuši informāciju par fiziskās personas datu apstrādi Rīgas pilsētas būvvaldē.

Pieņemts lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Avotu un Grīziņkalna apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 23.05.2018. lēmumu Nr. BV-18-81-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 1032 ēkām un 109 zemes vienībām Rīgas pilsētas Avotu un Grīziņkalna apkaimē.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, iepazīties ar lēmumu Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Paziņojums par detālplānojuma Berģu ielā 168, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 20.04.2018. lēmumu Nr. BV-18-66-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 0602), Rīgā

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā Sporta ielā 2 (19. grupa, 86. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.06.2018. lēmumu Nr. 25, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 88 cm ciršana.

Objekts – “Pastilas-marmelādes ceha pārbūve par biroju ēku”.
Adrese – Rīgā, Sporta ielā 2 (19. grupa, 86. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Sporta 2”.

Paziņojums par detālplānojuma Balasta dambī 2, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 06.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-8706-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.07.2018. līdz 12.08.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.08.2018. plkst. 17.30 Pārdaugavas izpilddirekcijas konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.06.2018. lēmumu Nr. 24, 1.3.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 44 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – biedrība “EKSPLUATĀCIJAS CENTRS”; zemes īpašnieks – dzīvokļu īpašnieki.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts), Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (20. grupa, 9017. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.06.2018. lēmumu Nr. 23, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 tūjas ø 13/14 cm, 1 gobas ø 95 cm, 1 bērza ø 43 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.

Adrese – Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts), Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (20. grupa, 9017. grunts).