Aktualitātes

Vēsturisko projektu pieprasīšanas kārtība (0)

Informējam, ka vēsturiskie projekti (datēti līdz 1944. gadam) pārvietoti uz Latvijas Valsts Vēstures arhīvu.

Apmeklētājiem vēsturiskie projekti jāpieprasa Latvijas Valsts Vēstures arhīvā, Slokas ielā 16, Rīgā, tālr.: 67613118.

Pieņemti lēmumi par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Maskavas forštates un Zolitūdes apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 23.05.2018. lēmumu Nr. BV-18-82-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 634 ēkām un 195 zemes vienībām Rīgas pilsētas Maskavas forštates apkaimē.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 23.05.2018. lēmumu Nr. BV-18-83-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 63 ēkām un 51 zemes vienībām Rīgas pilsētas Zolitūdes apkaimē.

Informācija par fiziskās personas datu apstrādi (0)

Pamatojoties uz Vispārīgās datus regulas prasībām, esam sagatavojuši informāciju par fiziskās personas datu apstrādi Rīgas pilsētas būvvaldē.

Pieņemts lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Avotu un Grīziņkalna apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 23.05.2018. lēmumu Nr. BV-18-81-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 1032 ēkām un 109 zemes vienībām Rīgas pilsētas Avotu un Grīziņkalna apkaimē.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, iepazīties ar lēmumu Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Paziņojums par detālplānojuma Berģu ielā 168, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 20.04.2018. lēmumu Nr. BV-18-66-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 0602), Rīgā

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 30 (30. grupa, 59. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.07.2018. lēmumu Nr. 31, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 gobas ø 23/24 cm ciršana.

Objekts – “Administratīvā ēka”.
Adrese – Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 30 (30. grupa, 59. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “K47”.

Saistībā ar ēkas pārbūvi paredzēts cirst 1 gobu ø 23/24 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērses ielā 2A (30. grupa, 57. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.07.2018. lēmumu Nr. 31, 1.2.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 46, 50 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Pērses ielā 2A (30. grupa, 57. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūvi paredzēts cirst 2 liepas ø 46, 50 cm.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 065 0035) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 19.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-7879-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 065 0035) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskā apspriešana notika no 02.07.2018. līdz 30.07.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 11.07.2018. plkst. 17.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Pārdaugava”, Dzirciema ielā 26.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Turaidas ielā 4, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2018. gada 19. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-5162-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Turaidas ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 070 0026) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 03.05.2018. līdz 31.05.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 09.05.2018.