Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Jūrmalas gatvē b/n, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 07.08.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-9728-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Jūrmalas gatvē b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0025) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Artura Galindoma ielā 4, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 16.08.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-10151-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Artura Galindoma ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2005) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu.

No 2017. gada 14. septembra līdz 9. oktobrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu adresācijas optimizēšanai Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 13.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-146-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Mūkusalas ielā 15A, 23, 25, 29, 31, 42, 43, b/n un Dēļu ielā 4, 6, 7 un 8, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 05.09.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-11010-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībās Mūkusalas ielā 15, Mūkusalas ielā 15A, Mūkusalas ielā  23, Mūkusalas ielā 25, Mūkusalas ielā 29, Mūkusalas ielā 31, Mūkusalas ielā 42, Mūkusalas ielā 43 un Mūkusalas ielā bez adreses, Dēļu ielā 4, Dēļu ielā 6, Dēļu ielā 7 un Dēļu ielā 8, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 31.07.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-6381-ap „Par detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Vietējās nozīmes tirdzniecības un pakalpojumu objekta izvietošana Zemes vienībā.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Bruņinieku ielā 2 (20. grupa, 1. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.08.2017. lēmumu Nr. 34, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 46 cm ciršana.

Objekts – “Biroja ēkas būvniecība un labiekārtojums”.
Adrese – Rīgā, Bruņinieku ielā 2 (20. grupa, 1. grunts).
Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “MCITY 9”.

Saistībā ar plānoto biroja ēkas būvniecību un labiekārtojumu paredzēts cirst 1 bērzu ø 46 cm.

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu adresācijas optimizēšanai Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 13.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-146-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 2017.gada 25. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-10573-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kleistu ielā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai".

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 11.09.2017. līdz 08.10.2017.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 18.05.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-6192-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešana notika no 25.05.2017. līdz 22.06.2017. Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notika 07.06.2017., plkst. 17:30,  Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā.